Strategia PR (Public Relations) to działania mające na celu budowanie i utrzymanie pozytywnego wizerunku oraz relacji między organizacją a jej otoczeniem. Celem strategii PR jest zwiększenie zaufania do marki, pozytywne postrzeganie przedsiębiorstwa przez różne grupy interesariuszy, takie jak klienci, konsumenci, pracownicy, inwestorzy, media itp.

Strategia PR składa się z różnych działań, takich jak:

 • komunikacja z mediami,
 • relacje z opiniotwórcami,
 • komunikacja kryzysowa,
 • sponsoring,
 • eventy,
 • CSR (Corporate Social Responsibility),
 • działania na rzecz społeczeństwa.

Aby skutecznie realizować strategię PR, ważne jest, aby organizacja miała jasno określone cele i cele komunikacyjne, a także aby działania były skoordynowane i prowadzone w sposób ciągły.

Przykłady strategii PR

Przykłady strategii PR mogą obejmować:

 1. Komunikację z mediami – przykładem może być przygotowanie i wysłanie prasówek do różnych mediów, organizowanie konferencji prasowych, udzielanie wywiadów dla dziennikarzy, itp. celem jest pozytywne postrzeganie firmy przez media i ich odbiorców
 2. Relacje z opiniotwórcami – przykładem może być budowanie relacji z liderami opinii, takimi jak eksperci z danej branży, influencerzy, itp. celem jest pozytywne postrzeganie firmy przez te osoby oraz ich wpływ na opinię publiczną
 3. Komunikacja kryzysowa – przykładem może być przygotowanie planu działania na wypadek kryzysu

Planowanie działań firmy

Planowanie działań PR firmy obejmuje kilka kluczowych kroków:

 1. Analiza sytuacji: Pierwszym krokiem jest dokładne poznanie sytuacji firmy, konkurencji, rynku oraz otoczenia, w którym działa przedsiębiorstwo. To pozwala na określenie celów i zadań PR oraz na identyfikację kluczowych grup docelowych dla działań PR.
 2. Określenie celów i zadań: Należy określić cele i zadania, które chce się osiągnąć poprzez działania PR. Mogą to być na przykład cele dotyczące wizerunku firmy, relacji z klientami czy też wpływu na opinię publiczną.
 3. Wybór narzędzi i kanałów komunikacji: Należy wybrać odpowiednie narzędzia i kanały komunikacji, które będą najskuteczniejsze w dotarciu do kluczowych grup docelowych. Mogą to być na przykład media tradycyjne, media społecznościowe, eventy, konferencje prasowe czy też relacje z opiniotwórcami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *