W Polsce przepisy prawne przewidują pewne dni wolne od pracy dla osób poszukujących zatrudnienia. Według Kodeksu Pracy, osoba poszukująca pracy ma prawo do skorzystania z 3 dni wolnych w miesiącu, w celu podjęcia działań związanych z poszukiwaniem zatrudnienia.

Te dni wolne od pracy można wykorzystać na przykład na:

  • udział w rozmowach kwalifikacyjnych,
  • odwiedzanie urzędów pracy,
  • udział w spotkaniach z rekruterami,
  • przygotowanie dokumentów rekrutacyjnych,
  • udział w rekrutacjach,
  • udział w szkoleniach, kursach, itp.

Aby skorzystać z tych dni wolnych, pracownik musi poinformować swojego pracodawcę o tym fakcie, najlepiej na piśmie i podać daty, kiedy będzie korzystał z urlopu. Pracodawca nie może odmówić przyznania urlopu, jeśli pracownik spełnia kryteria określone w przepisach.

Warto jednak pamiętać, że nie wszyscy pracownicy mają prawo do tych dni wolnych, np. osoby zatrudnione na umowie-zleceniu lub o dzieło, studenci czy osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas określony nie mogą skorzystać z tych dni wolnych.

Czy to część urlopu wypoczynkowego?

Nie, dni wolne na poszukiwanie pracy nie są częścią urlopu wypoczynkowego. Są to dni wolne przysługujące pracownikowi specjalnie na poszukiwanie pracy, które są oddzielne od urlopu wypoczynkowego. Pracownik może skorzystać z tych dni wolnych niezależnie od urlopu wypoczynkowego i nie musi ich odpisywać z urlopu.

Dni wolne na poszukiwanie pracy są przysługujące pracownikowi w momencie, gdy zostanie zwolniony z pracy, z dniem rozwiązania umowy z pracodawcą lub z dniem zakończenia umowy o pracę na czas określony. Pracownik może skorzystać z tych dni wolnych w miesiącu od dnia rozwiązania umowy pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *