Ewidencja czasu pracy to system rejestrowania i dokumentowania czasu, w którym pracownicy przebywają w pracy. Może to obejmować godziny pracy, przerwy, nadgodziny, urlopy i inne absencje. Celem ewidencji czasu pracy jest udokumentowanie, ile czasu pracownicy poświęcają na pracę i jakiego rodzaju czynności wykonują. Może to być używane do rozliczania wynagrodzeń, rozliczania czasu pracy i ustalania rozkładu zmian.

Obowiązki pracodawcy w zakresie ewidencji czasu pracy

Obowiązki pracodawcy w zakresie ewidencji czasu pracy obejmują:

  1. Ustanowienie i prowadzenie systemu ewidencji czasu pracy dla wszystkich pracowników.
  2. Określenie jasnych i jednoznacznych zasad dotyczących rejestrowania czasu pracy, w tym godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy, przerw oraz absencji.
  3. Dostarczanie pracownikom odpowiednich narzędzi do rejestrowania czasu pracy, takich jak karty czasu pracy lub systemy elektroniczne.
  4. Regularne sprawdzanie i kontrolowanie ewidencji czasu pracy, w celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości.
  5. Przechowywanie ewidencji czasu pracy przez okres co najmniej trzech lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostały one sporządzone.
  6. Dostarczenie pracownikom informacji o ich aktualnym stanie urlopowym, wykorzystaniu urlopu, ilości nadgodzin itp
  7. Przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy określonych w kodeksie pracy oraz innych przepisów prawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *