Zagraniczny zakład podatkowy to pojęcie prawne dotyczące przedsiębiorstwa, którego siedziba lub główna działalność znajduje się poza granicami kraju, w którym jest ono opodatkowane. Przykładowo, jeśli polskie przedsiębiorstwo założy filię lub oddział za granicą i tam prowadzi działalność, to ta filia lub oddział może być uznawany za zagraniczny zakład podatkowy. W takiej sytuacji, przedsiębiorstwo to może być zobowiązane do opłacania podatków w kraju, w którym znajduje się filia lub oddział, a także w kraju macierzystym. Regulacje dotyczące zagranicznych zakładów podatkowych mogą się różnić w zależności od kraju i od przepisów podatkowych.

Kiedy powstaje?

Zagraniczny zakład podatkowy powstaje, gdy przedsiębiorstwo z siedzibą lub główną działalnością w jednym kraju, rozpoczyna działalność w innym kraju. Działalność ta musi być trwała, a nie przejściowa. Przykłady takiej działalności to: zakładanie filii, oddziałów, agencji, przedstawicielstw, czy też utworzenie stałego miejsca prowadzenia działalności, np. budowanie fabryk, magazynów czy biur.

Kryterium trwałości jest istotne, gdyż pozwala określić czy działalność jest tymczasowa, czy też jest ona prowadzona na stałe i jest to działalność związana z zagranicznym zakładem podatkowym.

Jednak to kraj w którym działalność jest prowadzona, określa czy działalność jest uznana za zagraniczny zakład podatkowy i czy podlega on opodatkowaniu w tym kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *