ależności długoterminowe to rodzaj aktywów finansowych, które oznaczają kwoty pieniężne, jakie dana firma ma prawo do otrzymania w przyszłości, po upływie dłuższego okresu czasu, zwykle powyżej roku. Przykładami należności długoterminowych są: pożyczki udzielone przez przedsiębiorstwo, kredyty, należności od kontrahentów.

Należności długoterminowe są różne od należności krótkoterminowych, które są oczekiwane do zapłaty w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Należności długoterminowe są ujmowane w bilansie jako aktywa, ponieważ są one źródłem przyszłych przepływów gotówkowych dla firmy.

Przykłady

Przykłady należności długoterminowych mogą obejmować:

  1. Pożyczki długoterminowe udzielone przez przedsiębiorstwo: jeśli firma udziela pożyczek innym podmiotom na dłuższy okres czasu, te pożyczki stanowią należności długoterminowe.
  2. Kredyty bankowe: jeśli firma uzyskuje kredyty bankowe na dłuższy okres czasu, te kredyty stanowią należności długoterminowe.
  3. Należności od kontrahentów: jeśli firma sprzedaje towary lub usługi na kredyt, należności od kontrahentów z tytułu tych transakcji stanowią należności długoterminowe, jeśli termin płatności jest dłuższy niż rok.
  4. Wierzytelności z tytułu leasingu: jeśli firma wynajmuje maszyny, urządzenia lub inne aktywa na dłuższy okres czasu

Co jeśli należności długoterminowe nie są opłacane?

Jeśli należności długoterminowe nie są opłacane, mogą pojawić się problemy finansowe dla firmy lub osoby, która je zaciągnęła. Dłużnik może zostać zobowiązany do zapłaty odsetek za opóźnienie w spłacie, a w przypadku braku spłaty mogą zostać podjęte działania sądowe przeciwko dłużnikowi. W przypadku firm, brak spłaty długów długoterminowych może prowadzić do trudności finansowych i nawet do upadku firmy. Dlatego ważne jest, aby terminowo spłacać swoje długi i rozważać zaciąganie długów tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne i ma się plan na ich spłatę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *