Odszkodowanie to pieniężna rekompensata za szkodę, jaką przysługuje osobie poszkodowanej z tytułu odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Może ono przysługiwać zarówno za szkody materialne, jak i niematerialne, takie jak ból, cierpienie, utrata dochodów czy uszczerbek na zdrowiu. Odszkodowanie może być przyznane przez sąd, ubezpieczyciela lub inną instytucję odpowiedzialną za wypłatę świadczeń. Celem odszkodowania jest zadośćuczynienie za poniesioną szkodę i przywrócenie poszkodowanemu stanu, jaki miał przed jej powstaniem.

Komu i za co przysługuje odszkodowanie?

Odszkodowanie przysługuje osobie poszkodowanej z tytułu odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

Odpowiedzialność cywilna oznacza, że osoba ponosząca odpowiedzialność (np. pracodawca, ubezpieczyciel) jest zobowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej przez swoje działanie lub zaniechanie. Odszkodowanie przysługuje za szkody, które mogły powstać w wyniku np: wypadku drogowego, błędu medycznego, wybuchu pożaru, błędów projektowych, itp.

Odpowiedzialność karna oznacza, że osoba ponosząca odpowiedzialność (np. sprawca przestępstwa) jest zobowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej przez swoje działanie w wyniku popełnienia przestępstwa. Odszkodowanie przysługuje za szkody, które mogły powstać w wyniku np: kradzieży, rozboju, zabójstwa, itp.

Odszkodowanie może być przyznane na podstawie orzeczenia sądu lub ugody między poszkodowanym a osobą odpowiedzialną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *