Zasiłek rodzinny jest formą pomocy finansowej przeznaczonej dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Jest to świadczenie wypłacane przez państwo, które ma na celu pomóc rodzinom w pokryciu kosztów utrzymania dzieci.

Aby otrzymać zasiłek rodzinny, rodzina musi spełnić określone warunki, takie jak na przykład:

 • posiadanie dzieci,
 • posiadanie odpowiedniego dochodu,
 • posiadanie odpowiedniego stażu pracy.

Wysokość zasiłku rodzinnego jest ustalana na podstawie dochodu rodziny oraz liczby dzieci. Im niższy dochód rodziny oraz im więcej dzieci, tym wyższy zasiłek rodzinny.

Zasiłek rodzinny jest przyznawany na określony czas, jednakże rodziny o niskich dochodach mogą otrzymać go na stałe, o ile spełniają określone kryteria.

W Polsce program zasiłku rodzinnego jest administrowany przez Urząd do spraw Pracy, Przeciwdziałania Bezrobociu i Inwalidyzmu.

Ile wynosi?

Wysokość zasiłku rodzinnego jest ustalana na podstawie dochodu rodziny oraz liczby dzieci. W Polsce w 2021 roku zasiłek rodzinny wynosi:

 • dla jednego dziecka: 80 zł miesięcznie,
 • dla dwójki dzieci: 136 zł miesięcznie,
 • dla trójki dzieci: 168 zł miesięcznie,
 • dla czwórki i więcej dzieci: 200 zł miesięcznie.

Jednakże, aby otrzymać zasiłek rodzinny, rodzina musi spełnić określone warunki, takie jak posiadanie odpowiedniego dochodu.

Dochód rodziny jest ustalany na podstawie średnich dochodów z ostatnich trzech miesięcy.

Zasady przyznawania zasiłku rodzinnego

Aby otrzymać zasiłek rodzinny, rodzina musi spełnić określone warunki, takie jak:

 1. Posiadanie dzieci: Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom z dziećmi, które nie ukończyły 18 roku życia lub do 25 roku życia jeśli dziecko kontynuuje naukę.
 2. Kryterium dochodowe: Rodzina musi spełniać określone kryterium dochodowe, które jest ustalane na podstawie średnich dochodów z ostatnich trzech miesięcy. W 2021 roku kryterium dochodowe dla rodziny 4-osobowej, aby otrzymać zasiłek rodzinny, to dochód nie przekraczający 1203 zł miesięcznie.
 3. Staż pracy: Osoby dorosłe w rodzinie muszą posiadać odpowiedni staż pracy, który jest określony przez przepisy prawne.
 4. Zameldowanie: rodzina musi mieć stałe zameldowanie na terenie Polski, które potwierdza się dokumentem z Urzędu Miasta/Gminy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *