Zarządzanie ryzykiem to proces identyfikowania, oceny i planowania działań związanych z ryzykami, które mogą wpływać na realizację celów i strategii organizacji. Celem zarządzania ryzykiem jest minimalizowanie negatywnych skutków ryzyk, a także maksymalizowanie korzyści z ryzyk.

Proces zarządzania ryzykiem składa się z kilku kroków:

  1. Identyfikacja ryzyk: Proces rozpoczyna się od identyfikacji ryzyk, które mogą wpływać na organizację. Możliwe źródła ryzyk to m.in. zmiana regulacji prawnych, zmiana rynku, zmiana technologii, zmiana zachowania klientów, itd.
  2. Ocena ryzyk: Następnie należy ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyk oraz ich potencjalne skutki.
  3. Planowanie działań: Po ocenie ryzyk, należy przygotować plan działań, które mają na celu minimalizowanie negatywnych skutków ryzyk oraz maksymalizowanie korzyści z ryzyk. Możliwe działania to m.in. zabezpieczanie się przed ryzykiem, przyjmowanie ryzyka, unikanie ryzyka, itd.
  4. Realizacja i monitorowanie działań

Na czym to polega?

Zarządzanie ryzykiem to proces, który polega na identyfikowaniu, ocenie i planowaniu działań, które mają na celu minimalizowanie negatywnych skutków ryzyk, a także maksymalizowanie korzyści związanych z ryzykami.

Proces zarządzania ryzykiem składa się z kilku kroków:

  1. Identyfikacja ryzyk: Proces rozpoczyna się od rozpoznania ryzyk, które mogą wpływać na organizację. Możliwe źródła ryzyk to m.in. zmiana regulacji prawnych, zmiana rynku, zmiana technologii, zmiana zachowania klientów, itd.
  2. Ocena ryzyk: Następnie należy ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyk oraz ich potencjalne skutki.
  3. Planowanie działań: Po ocenie ryzyk, należy przygotować plan działań, które mają na celu minimalizowanie negatywnych skutków ryzyk oraz maksymalizowanie korzyści z ryzyk. Możliwe działania to m.in. zabezpieczanie się przed ryzykiem, przyjmowanie ryzyka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *