Leasing finansowy jest formą pożyczki, która pozwala firmie na uzyskanie dostępu do różnych rodzajów majątku trwałego, takiego jak maszyny, pojazdy czy budynki, bez konieczności ich zakupu. W leasingu finansowym leasingodawca (np. bank lub leasingowa firma) finansuje zakup wybranego przez klienta majątku, a klient zobowiązuje się do płacenia rat leasingowych przez określony okres czasu. Po zakończeniu umowy leasingowej klient ma możliwość wykupienia majątku lub zwrotu go leasingodawcy.

Leasing finansowy różni się od leasingu operacyjnego tym, że w leasingu operacyjnym leasingodawca jest właścicielem wynajmowanego majątku przez cały okres trwania umowy.

Jak opodatkowany jest leasing finansowy?

Leasing finansowy jest opodatkowany na podobnej zasadzie jak inne formy finansowania. W przypadku leasingu finansowego, podatnik (czyli firma korzystająca z leasingu) jest zobowiązany do odprowadzania podatku dochodowego od rat leasingowych, które są traktowane jako koszt uzyskania przychodu.

Jeśli podatnik wykupuje majątek po zakończeniu umowy leasingowej, to jego wartość jest traktowana jako przychód z tytułu działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu.

Warto pamiętać, że zasady opodatkowania leasingu finansowego mogą się różnić w zależności od kraju i od indywidualnych warunków umowy leasingowej, dlatego ważne jest, aby skonsultować się z doradcą podatkowym, aby upewnić się, że rozumie się i przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów podatkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *