Leasing operacyjny jest formą finansowania, w której leasingodawca (np. bank lub firma leasingowa) udostępnia najemcy (np. przedsiębiorstwu) przedmiot leasingu (np. maszyny, sprzęt, pojazdy) na określony czas, za opłatą składającą się z rat leasingowych. Najemca ma prawo do korzystania z przedmiotu leasingu przez cały okres trwania umowy, jednak nie staje się jego właścicielem. Leasing operacyjny umożliwia przedsiębiorstwu uniknięcie konieczności wyłożenia dużych środków na zakup sprzętu, zwiększa elastyczność finansową oraz pozwala na zmniejszenie obciążenia bilansu.

Leasing operacyjny a podatki

W leasingu operacyjnym najemca ma prawo do odliczenia od podatku dochodowego rat leasingowych jako koszt uzyskania przychodu. W przypadku leasingu operacyjnego, podatkiem od przychodów objęte są raty leasingowe, a nie całkowita wartość przedmiotu leasingu.

W przypadku leasingu operacyjnego, leasingodawca jest podatnikiem VAT i odprowadza VAT naliczony z faktur leasingowych. Natomiast najemca jest zwolniony z VAT w momencie otrzymania faktury leasingowej.

Najemca jest zobowiązany do uiszczania rat leasingowych, które są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu, zwiększając tym samym odpis amortyzacyjny przedmiotu leasingu, co pozytywnie wpływa na poziom podatku dochodowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *