oncesjowana działalność gospodarcza to rodzaj działalności, który jest regulowany przez państwo i wymaga posiadania specjalnej koncesji lub pozwolenia, aby ją prowadzić. Koncesja jest wydawana przez odpowiednie władze państwowe, takie jak urząd miasta, wojewódzki czy krajowy.

Przykłady koncesjowanej działalności gospodarczej:

 1. Sprzedaż alkoholu – aby sprzedawać alkohol, przedsiębiorca musi posiadać odpowiednie pozwolenie od władz miasta lub województwa.
 2. Działalność hazardowa – kasyna, automaty do gier, loterie, zakłady bukmacherskie – wymagają specjalnej licencji.
 3. Działalność związana z ochroną zdrowia – lekarze, pielęgniarki, farmaceuci – muszą posiadać odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Kontrola koncesjonowanej działalności gospodarczej

Kontrola koncesjonowanej działalności gospodarczej polega na sprawdzaniu, czy przedsiębiorca spełnia wszystkie wymagania i przestrzega regulacji dotyczących jego działalności. Kontrola jest przeprowadzana przez odpowiednie władze państwowe, takie jak urząd miasta, wojewódzki czy krajowy.

Kontrola może obejmować:

 • Weryfikację dokumentów, takich jak licencja, pozwolenie lub koncesja,
 • Sprawdzanie, czy przedsiębiorca przestrzega przepisów dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia, środowiska oraz innych regulacji prawnych związanych z jego działalnością,
 • Inspekcję miejsca prowadzenia działalności,
 • Sprawdzanie, czy przedsiębiorca płaci odpowiednie podatki i składki.

Jak przebiega kontrola?

Kontrola koncesjonowanej działalności gospodarczej przebiega zazwyczaj w następujący sposób:

 1. Przygotowanie: władze przygotowują plan kontroli, ustalają cele i zakres kontroli oraz wybierają odpowiedni zespół kontrolujący.
 2. Wcześniejsze powiadomienie: przedsiębiorca jest wcześniej powiadamiany o planowanej kontroli, co pozwala mu na przygotowanie się do niej.
 3. Inspekcja: zespół kontrolujący przeprowadza inspekcję miejsca prowadzenia działalności, sprawdzając dokumenty, zapisy oraz stan techniczny.
 4. Raport: po zakończeniu kontroli zespół kontrolujący sporządza raport zawierający wyniki kontroli oraz ewentualne zalecenia i uwagi.
 5. Decyzja: po przeprowadzonej kontroli odpowiednie władze podejmują decyzję w sprawie zgodności działalności z przepisami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *