niepełnosprawny pracownik

Pracownik niepełnosprawny to osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Pracownik niepełnosprawny ma prawo do szczególnego traktowania w zakresie zatrudnienia, które ma na celu ułatwienie mu podjęcia i utrzymania pracy.

Pracodawca jest zobowiązany do przyjęcia pracownika niepełnosprawnego, jeśli jest to możliwe, po odpowiednim dostosowaniu stanowiska pracy oraz warunków pracy i zatrudnienia do jego potrzeb.

W przypadku pracowników niepełnosprawnych, pracodawca może otrzymać dofinansowanie na zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego, a także na dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb pracownika niepełnosprawnego.

Zasady zatrudniania pracowników niepełnosprawnych

Zasady zatrudniania pracowników niepełnosprawnych są określone przez przepisy prawne, takie jak Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenie w sprawie zatrudniania osób niepełnosprawnych.

  1. Obowiązek zatrudnienia: Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników są zobowiązani do zatrudnienia osób niepełnosprawnych w proporcji co najmniej 6% liczby zatrudnionych.
  2. Dostosowanie stanowiska pracy: Pracodawca jest zobowiązany do dostosowania stanowiska pracy do potrzeb pracownika niepełnosprawnego, w razie potrzeby z wykorzystaniem pomocy finansowej z PFRON.
  3. Preferencje przy zatrudnieniu: Pracodawca jest zobowiązany do dawania pierwszeństwa osobom niepełnosprawnym przy zatrudnianiu na podobnym stanowisku.
  4. Równe traktowanie: Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia równego traktowania pracowników niepełnosprawnych w zakresie warunków zatrudnienia, wynagrodzenia, awansu, szkoleń i rozwoju zawodowego.

Dopuszczalny czas pracy

Pracownicy niepełnosprawni mają prawo do szczególnego traktowania w zakresie zatrudnienia, co oznacza, że pracodawca jest zobowiązany do dostosowania warunków pracy i zatrudnienia do ich potrzeb.

W przypadku pracowników niepełnosprawnych, dopuszczalny czas pracy może być dostosowany do ich możliwości, co oznacza, że mogą oni pracować krócej niż pracownicy pełnosprawni. Pracodawca jest zobowiązany do indywidualnego ustalenia czasu pracy pracownika niepełnosprawnego, biorąc pod uwagę jego potrzeby i możliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *