Skip tracing to proces polegający na poszukiwaniu osób, które uciekły lub zniknęły, zazwyczaj z powodu unikania spłaty długów lub innych zobowiązań. Skip tracing polega na przeszukaniu różnych źródeł informacji, takich jak bazy danych, media społecznościowe, informacje z rejestrów publicznych, itp., w celu uzyskania informacji na temat miejsca zamieszkania, pracy czy innych danych kontaktowych dłużnika. Jest to często stosowane przez agencje windykacyjne, kancelarie prawne oraz firmy pożyczkowe, które chcą odzyskać swoje należności od dłużników.

Jak przebiega proces?

Proces skip tracing może przebiegać na kilku etapach:

  1. Zebranie informacji: na początku, specjalista od skip tracing zbiera jak najwięcej informacji na temat dłużnika, takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer PESEL, itp.
  2. Przeszukanie baz danych: następnie specjalista przeszukuje różne bazy danych, takie jak rejestry publiczne, bazy danych firm, bazy danych kredytowych, itp., w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat dłużnika.
  3. Analiza informacji: po zebraniu i przeszukaniu informacji, specjalista analizuje je, aby znaleźć potencjalne miejsca zamieszkania lub pracy dłużnika.
  4. Kontakt z dłużnikiem: po znalezieniu aktualnego adresu lub numeru telefonu dłużnika, specjalista skontaktuje się z nim w celu uzyskania informacji na temat jego sytuacji finansowej i uzgodnienia sposobu spłaty długu.
  5. Aktualizacja informacji: po uzyskaniu nowych informacji na temat dłużnika, specjalista aktualizuje swoje dane, aby mieć pewność, że są one aktualne.

Ten proces może trwać od kilku dni do kilku tygodni, w zależności od trudności znalezienia informacji na temat dłużnika.

Prawo polskie a skip tracing

Skip tracing jest procesem polegającym na poszukiwaniu osób, które uciekły lub ukryły się przed długami lub innymi obowiązkami. Może on obejmować różne metody, takie jak wyszukiwanie w Internecie, sprawdzanie baz danych, kontaktowanie się z rodziną i znajomymi, a także monitorowanie ruchu komórkowego.

W Polsce, zgodnie z prawem, jest to proces jest zabroniony. Firmy windykacyjne nie mogą bezprawnie poszukiwać dłużników. Dłużnik ma prawo do prywatności i nie może być prześladowany przez wierzyciela. Wierzyciel może jedynie skorzystać z oficjalnie przepisanych środków przymusu egzekucyjnego przewidzianych w Kodeksie postępowania cywilnego w celu odzyskania swoich należności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *