Dane wrażliwe to dane osobowe, które ze względu na ich charakter mogą stanowić zagrożenie dla prywatności lub bezpieczeństwa osób, których dotyczą. Są to między innymi:

 1. Dane dotyczące zdrowia: informacje medyczne, wyniki badań, historia chorób
 2. Dane dotyczące rasowej lub etnicznej przynależności, poglądów politycznych, przynależności związkowej, religii lub orientacji seksualnej.
 3. Dane dotyczące pochodzenia kryminalnego, orzeczeń sądowych i karalności
 4. Dane dotyczące finansów: numery kont bankowych, informacje o dochodach, informacje o zadłużeniu.
 5. Dane dotyczące miejsca zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail

Te informacje są chronione przez prawo, i wymagają specjalnego zabezpieczenia podczas przetwarzania, przechowywania i przesyłania.’

Jak je chronić?

Istnieje wiele sposobów na ochronę danych wrażliwych, niektóre z nich to:

 1. Szyfrowanie: szyfrowanie danych pozwala na zabezpieczenie informacji przed nieuprawnionym dostępem, poprzez zmianę ich postaci, tak aby nie były one czytelne dla osób nie posiadających odpowiedniego klucza.
 2. Uwierzytelnianie: proces potwierdzający tożsamość użytkownika, który chce uzyskać dostęp do danych wrażliwych, na przykład poprzez hasło lub token.
 3. Kontrola dostępu: ograniczenie dostępu do danych wrażliwych tylko do osób, które mają do tego uprawnienia i potrzebują tych informacji do wykonywania swoich obowiązków.
 4. Regularne aktualizacje: regularne aktualizacje oprogramowania, zabezpieczeń i procedur, w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych wrażliwych.
 5. Monitorowanie: Regularne monitorowanie systemów i rejestrowanie dostępu do danych wrażliwych, w celu wykrycia i zapobieżenia nieautoryzowanym działaniom.
 6. Przeszkolenie pracowników: Przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa danych wrażliwych, a także ich obowiązków i odpowiedzialności związanych z ich przetwarzaniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *