Umowa przedwstępna przed nawiązaniem stosunku pracy jest dokumentem, który zawiera informacje na temat warunków pracy, wynagrodzenia oraz innych szczegółów dotyczących przyszłego stosunku pracy. Ma ona na celu zabezpieczenie interesów zarówno pracodawcy, jak i pracownika przed nieporozumieniami i niejasnościami, które mogłyby pojawić się po nawiązaniu stosunku pracy.

Umowa przedwstępna pozwala na ustalenie:

  • warunków wynagrodzenia,
  • czasu pracy,
  • rodzaju umowy,
  • okresu próbnego,
  • warunków zakończenia stosunku pracy
  • i innych elementów, które będą miały zastosowanie w przyszłym stosunku pracy.

Umowa przedwstępna jest też ważna, ponieważ pozwala na uniknięcie ewentualnych rozbieżności związanych z warunkami pracy, które mogłyby pojawić się później. Dodatkowo, pozwala ona na zawarcie ugody w przypadku, gdyby pracodawca lub pracownik zdecydowali się na zakończenie stosunku pracy przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa o pracę.

Ile może trwać?

Okres trwania umowy przedwstępnej zależy od przepisów krajowych oraz ustaleń pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

W Polsce, przepisy prawne nie określają maksymalnego czasu trwania umowy przedwstępnej, jednak zgodnie z art. 25 Kodeksu pracy, umowa przedwstępna nie może być zawarta na dłuższy okres niż 33 dni.

Warto jednak pamiętać, że umowa przedwstępna jest instrumentem pomocniczym wobec umowy o pracę, w związku z tym nie powinna trwać zbyt długo, gdyż pracodawca i pracownik powinni szybko przejść do finalizacji stosunku pracy.

Jeśli umowa przedwstępna ma trwać dłużej niż 33 dni, pracodawca musi zawrzeć umowę o pracę lub kontynuować umowę przedwstępną za zgodą pracownika, co jednak nie jest zalecane, ponieważ to nie jest rozwiązanie długoterminowe i nie daje żadnej gwarancji dla pracownika.

Kiedy warto?

Umowa przedwstępna przed nawiązaniem stosunku pracy jest dobrym rozwiązaniem w sytuacjach, gdy:

  1. Pracodawca chce przetestować kandydata przed oficjalnym zatrudnieniem. Umowa przedwstępna pozwala na przeprowadzenie okresu próbnego, w trakcie którego obie strony mogą sprawdzić, czy pracownik jest odpowiedni dla danej pozycji i czy będzie odpowiednio wykonywał swoje obowiązki.
  2. Pracodawca i pracownik chcą ustalić szczegóły dotyczące przyszłego stosunku pracy. Umowa przedwstępna pozwala na ustalenie warunków wynagrodzenia, czasu pracy, rodzaju umowy, okresu próbnego oraz innych szczegółów, które będą miały zastosowanie w przyszłym stosunku pracy.
  3. Pracodawca i pracownik chcą ustalić warunki zakończenia stosunku pracy. Umowa przedwstępna pozwala na ustalenie warunków, na jakich stosunek pracy może zostać rozwiązany przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa o pracę.
  4. Pracodawca chce uniknąć niejasności i rozbieżności dotyczących warunków pracy po nawiązaniu stosunku pracy. Umowa przedwstępna pozwala na zabezpieczenie interesów zarówno pracodawcy, jak i pracownika przed nieporozumieniami i niejasnościami, które mogłyby pojawić się po nawiązaniu stosunku pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *