Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-PU) to proces wszczynania i prowadzenia postępowania upominawczego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, takich jak e-mail, fax lub platforma internetowa. Celem e-PU jest ułatwienie i przyspieszenie procesu windykacji należności przez przedsiębiorców i instytucje finansowe.

W e-PU możliwe jest wysyłanie i otrzymywanie pism procesowych oraz dokumentów związanych z postępowaniem, a także przesyłanie informacji o postępach i decyzjach sądu. Przedsiębiorcy i instytucje finansowe mogą korzystać z e-PU, aby skrócić czas potrzebny na windykację należności i zwiększyć efektywność procesu.

Czym jest egzekucja z tytułu wykonawczego?

Egzekucja z tytułu wykonawczego to proces polegający na przymusowym wykonaniu decyzji sądowej lub innego dokumentu wykonawczego, takiego jak tytuł wykonawczy, w celu zaspokojenia roszczenia strony występującej jako wierzyciel. Tytuł wykonawczy to dokument, który upoważnia komornika do przeprowadzenia egzekucji, a jego przykładami mogą być: wyrok, nakaz zapłaty, tytuł egzekucyjny wystawiony przez sąd lub notariusza czy ugoda zawarta przed sądem. Egzekucja z tytułu wykonawczego może obejmować różne formy przymusu, takie jak: zajęcie i sprzedaż mienia dłużnika, zajęcie wynagrodzenia za pracę, zajęcie pieniędzy z rachunku bankowego dłużnika itp. Celem tego procesu jest zaspokojenie roszczenia wierzyciela poprzez przyspieszenie spłaty długu i zwiększenie efektywności procesu.

Podobieństwa i różnice

Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-PU) i egzekucja z tytułu wykonawczego to dwa różne procesy, których celem jest zaspokojenie roszczenia wierzyciela.

 • Podobieństwa:
  • Oba procesy służą do windykacji należności.
  • W obu przypadkach, wierzyciel może skorzystać z pomocy komornika.
  • Oba procesy odbywają się przy udziale sądu.
 • Różnice:
  • Elektroniczne postępowanie upominawcze jest procesem, który odbywa się przed wszczęciem egzekucji. e-PU polega na przesyłaniu wezwań do zapłaty i innych pism procesowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Celem e-PU jest przyspieszenie procesu windykacji należności poprzez unikanie konieczności wzywania dłużnika do sądu.
  • Egzekucja z tytułu wykonawczego jest procesem, który następuje po wszczęciu egzekucji. Celem tego procesu jest przymusowe wykonanie decyzji sądowej lub innego dokumentu wykonawczego, takiego jak tytuł wykonawczy, w celu zaspokojenia roszczenia strony występującej jako wierzyciel.

W skrócie, e-PU jest procesem upominawczym, który dąży do zapłaty długu przed wszczęciem egzekucji, a egzekucja z tytułu wykonawczego jest procesem przymusowym, który jest stosowany po wszczęciu egzekucji, kiedy dłużnik nie uregulował długu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *