Rękojmia to odpowiedzialność sprzedawcy lub producenta za wady rzeczy sprzedanej. Oznacza to, że sprzedawca lub producent zobowiązany jest do naprawienia lub wymiany rzeczy, jeśli ta ma wady, które istniały już w chwili sprzedaży. Rękojmia jest formą gwarancji, która ma na celu zabezpieczenie kupującego przed niezgodnością rzeczy z umową. Przepisy dotyczące rękojmi różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj okres rękojmi wynosi od kilku miesięcy do kilku lat.

Zasady rękojmi

Zasady rękojmi zależą od przepisów krajowych, jednak zazwyczaj obejmują one następujące elementy:

 1. Okres rękojmi – jest to czas, w którym kupujący może zgłaszać roszczenia z tytułu rękojmi. Zazwyczaj wynosi on od kilku miesięcy do kilku lat.
 2. Przesłanki – rękojmia obowiązuje tylko w przypadku, gdy wada istniała już w chwili sprzedaży. Kupujący musi także udowodnić, że wada istniała już w chwili sprzedaży.
 3. Obowiązek naprawy lub wymiany – sprzedawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany rzeczy, jeśli ta ma wady.
 4. Uprawnienia kupującego – kupujący może żądać naprawy lub wymiany rzeczy, a jeśli sprzedawca nie jest w stanie tego zrobić, może żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
 5. Ograniczenia – w niektórych przypadkach rękojmia może być ograniczona, np. gdy kupujący samodzielnie naprawiał rzecz lub gdy rzecz została zniszczona przez kupującego.
 6. Dowód zakupu – kupujący musi posiadać dowód zakupu, taki jak faktura, aby móc skorzystać z rękojmi.

Gwarancja

Zasady gwarancji towaru zależą od przepisów krajowych oraz od warunków udzielonej przez producenta gwarancji. Jednak zazwyczaj obejmują one następujące elementy:

 1. Okres gwarancji – jest to czas, w którym producent udziela gwarancji na swój towar. Zazwyczaj wynosi on od kilku miesięcy do kilku lat.
 2. Przesłanki – gwarancja obowiązuje tylko w przypadku, gdy wada jest skutkiem wady produkcyjnej. Kupujący musi także udowodnić, że wada jest skutkiem wady produkcyjnej.
 3. Obowiązek naprawy lub wymiany – producent jest zobowiązany do naprawy lub wymiany rzeczy, jeśli ta ma wady.
 4. Uprawnienia kupującego – kupujący ma prawo do naprawy lub wymiany rzeczy, a jeśli producent nie jest w stanie tego zrobić, może żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
 5. Ograniczenia – w niektórych przypadkach gwarancja może być ograniczona, np. gdy kupujący samodzielnie naprawiał rzecz lub gdy rzecz została zniszczona przez kupującego.
 6. Dowód zakupu – kupujący musi posiadać dowód zakupu, taki jak paragon lub faktura, aby móc skorzystać z gwarancji.
 7. Warunki udzielenia gwarancji – producent może narzucić warunki udzielenia gwarancji, np. konieczność regularnego serwisowania produktu lub konieczność korzystania z oryginalnych części zamiennych.

Rękojmia a gwarancja – porównanie

Rękojmia i gwarancja są dwoma różnymi formami odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru. Obie formy odpowiedzialności mają na celu zapewnienie kupującemu bezpieczeństwa transakcji i ochrony przed wadliwym towarem.

Podobieństwa między rękojmią a gwarancją obejmują:

 • Obie formy odpowiedzialności dotyczą wad towaru i związanych z nimi problemów;
 • Obie formy odpowiedzialności dają kupującemu prawo do naprawy, wymiany lub zwrotu pieniędzy w przypadku wadliwego towaru;
 • Obie formy odpowiedzialności są udzielane przez sprzedawcę lub producenta.

Różnice między rękojmią a gwarancją obejmują:

 • Rękojmia jest formą odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi, która jest narzucona przez prawo i nie wymaga dodatkowych warunków, podczas gdy gwarancja jest dobrowolną formą odpowiedzialności sprzedawcy lub producenta, która jest udzielana na warunkach określonych przez producenta;
 • Okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest zwykle krótszy niż okres gwarancji;
 • Rękojmia jest skierowana przeciwko sprzedawcy, podczas gdy gwarancja jest skierowana przeciwko producentowi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *