Ubezpieczenie chorobowe to rodzaj ubezpieczenia, którego celem jest zabezpieczenie finansowe w przypadku choroby ubezpieczonego. W zależności od rodzaju ubezpieczenia, ubezpieczenie chorobowe może obejmować różnego rodzaju świadczenia, takie jak zasiłek chorobowy, pokrycie kosztów leczenia czy też zwrot kosztów związanych z rehabilitacją. W Polsce ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Ile wynosi?

Ubezpieczenie chorobowe jest świadczeniem z ubezpieczenia zdrowotnego, które przysługuje osobie ubezpieczonej, która zachoruje lub dozna nieszczęśliwego wypadku. Jego wysokość zależy od wysokości wynagrodzenia za pracę, z którego pracodawca odprowadza składki na ubezpieczenie chorobowe oraz od okresu, przez jaki pracownik był ubezpieczony. W Polsce wynosi ono 80% podstawy wymiaru, a minimalna kwota to 1510,24 zł brutto.

Kiedy się z niego korzysta?

Ubezpieczenie chorobowe jest korzystane, gdy osoba ubezpieczona zachoruje lub dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wówczas ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w postaci zasiłku chorobowego, które ma pomóc w pokryciu kosztów leczenia i rehabilitacji oraz utrzymania domowego budżetu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *