Grupowe dochodzenie roszczeń jest procesem, w którym wiele osób łączy się w celu wspólnego dochodzenia roszczeń przeciwko jednej stronie, np. w wyniku wystąpienia szkody lub nieuczciwego działania. Jest to forma masowej reakcji na kwestie prawne, która pozwala indywidualnym osobom na uzyskanie sprawiedliwości i odszkodowania bez konieczności prowadzenia odrębnych postępowań.

Jak przebiega?

Grupowe dochodzenie roszczeń (ang. class action lawsuit) jest procesem prawnym, w którym grupa osób (klasa) wnosi pozew przeciwko jednej lub kilku firm lub instytucji w celu uzyskania odszkodowania za szkodę wyrządzoną wspólnemu celowi. Proces ten przebiega następująco:

 1. Formowanie grupy: Osoby, które twierdzą, że zostały pokrzywdzone, zbierają się i tworzą grupę, która wspólnie wnosi pozew.
 2. Wniosek o pozwzenie: Po powołaniu pełnomocnika, grupa wnosi pozew do sądu.
 3. Reprezentacja klasy: Sąd może uznać, że jedna lub kilka osób będzie reprezentować grupę w procesie.
 4. Przesłuchania i przesłanie dokumentacji: W trakcie trwania procesu, strony przedstawiają swoje argumenty i przesługują dokumenty.
 5. Wydanie wyroku: Po zakończeniu przesłuchań sąd wydaje wyrok, który może przyznać odszkodowanie każdemu członkowi grupy lub odmówić jego przyznania.
 6. Apelacja: Strony mają prawo złożyć apelację od wyroku sądu, jeśli uważają, że nie jest on sprawiedliwy.

Warto pamiętać, że procedury i przebieg grupowych dochodzeń roszczeń mogą się różnić w zależności od kraju i jurysdykcji.

Przykłady takich roszczeń

Przykłady grupowych dochodzeń roszczeń (ang. class action lawsuits) to:

 1. Odszkodowanie za wadliwe produkty: Na przykład, grupa konsumentów może wnieść pozew przeciwko producentowi, twierdząc, że produkt jest wadliwy i powoduje szkodę.
 2. Niedozwolone praktyki biznesowe: Na przykład, grupa konsumentów może wnieść pozew przeciwko firmie, twierdząc, że stosuje ona niedozwolone praktyki biznesowe, takie jak oszustwa, nieuczciwe praktyki handlowe lub nieuczciwe praktyki marketingowe.
 3. Nieprawidłowe wynagradzanie: Na przykład, grupa pracowników może wnieść pozew przeciwko swojemu pracodawcy, twierdząc, że nie jest on właściwie wynagradzany za swoją pracę.
 4. Diskryminacja: Na przykład, grupa pracowników może wnieść pozew przeciwko swojemu pracodawcy, twierdząc, że jest on dyskryminowany ze względu na płeć, rasę, narodowość lub inną kategorię.
 5. Zanieczyszczenie środowiska: Na przykład, grupa mieszkańców może wnieść pozew przeciwko przedsiębiorstwu, twierdząc, że jego działalność powoduje zanieczyszczenie środowiska i szkodę dla zdrowia publicznego.

Warto pamiętać, że powyższe przykłady są jedynie orientacyjne i w rzeczywistości istnieją wiele innych typów grupowych dochodzeń roszczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *