Sygnalista to osoba, która odpowiada za sygnalizację i kontrolę ruchu na terenie kolejowym. Jego zadaniem jest nadzorowanie i kontrolowanie przejazdu pociągów i innych pojazdów na torach kolejowych, a także wydawanie poleceń i sygnałów świetlnych i dźwiękowych dla maszynistów i innych użytkowników kolei. Sygnalista jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznego i sprawnego ruchu na torach i współpracę z innymi pracownikami kolei w celu zapewnienia bezpieczeństwa podróży pasażerom i załodze pociągu.

Funkcje jakie pełni sygnalista

Funkcje sygnalisty to głównie:

 1. Nadzorowanie i kontrolowanie ruchu pociągów i innych pojazdów na torach kolejowych.
 2. Wydawanie poleceń i sygnałów świetlnych i dźwiękowych dla maszynistów i innych użytkowników kolei.
 3. Kontrolowanie stanu torów i urządzeń sygnalizacyjnych oraz raportowanie wszelkich nieprawidłowości.
 4. Współpraca z innymi pracownikami kolei w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i podróży pasażerów.
 5. Zapewnienie, że przepisy i procedury dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy są przestrzegane na stanowisku pracy.
 6. Reagowanie na sytuacje awaryjne i wydawanie poleceń w razie potrzeby.
 7. Utrzymywanie i aktualizowanie dokumentacji i raportów dotyczących ruchu i sygnalizacji na torach kolejowych.
 8. Prowadzenie szkoleń i instruktaży dla nowych pracowników i przypominanie o obowiązujących przepisach i procedurach.

Te funkcje pomagają sygnaliście zapewnić bezpieczny i sprawny ruch pociągów i innych pojazdów na torach kolejowych, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa i komfortu podróży pasażerów.

Ochrona prawna

Sygnalisci są objęci ochroną prawną w zakresie swoich obowiązków i uprawnień jako pracownicy kolejowi. W Polsce, sygnalisci są chronieni przez kilka aktów prawnych, w tym:

 1. Kodeks pracy, który reguluje warunki zatrudnienia i płacy oraz zapewnia pewne prawa pracownicze, takie jak prawo do urlopu i ochrony przed bezprawnym zwolnieniem.
 2. Ustawa o transporcie kolejowym, która określa zasady funkcjonowania transportu kolejowego i zapewnia bezpieczeństwo na torach kolejowych.
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach sygnalistów, które reguluje szczegółowe wymagania dotyczące warunków pracy i bezpieczeństwa sygnalistów.
 4. Konwencja nr 161 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy w transporcie kolejowym, która zobowiązuje kraje ratyfikujące do zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa i higieny pracy dla sygnalistów i innych pracowników kolei.

Te przepisy prawne chronią sygnalistów przed nieuczciwymi praktykami ze strony pracodawców i zapewniają im odpowiednie warunki pracy i bezpieczeństwo na stanowisku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *