Prawo restrukturyzacyjne to zespół przepisów i procedur prawnych dotyczących restrukturyzacji i uporządkowania sytuacji finansowej i prawnej przedsiębiorstw. Celem tego prawa jest umożliwienie przedsiębiorstwom restrukturyzacji i uzdrowienia sytuacji finansowej poprzez reorganizację, renegocjację zobowiązań i inne działania naprawcze. Prawo restrukturyzacyjne obejmuje również procedury upadłościowe, w tym likwidację przedsiębiorstwa i sprzedaż jego aktywów.

Kogo dotyczy?

Prawo restrukturyzacyjne dotyczy przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i chcą dokonać restrukturyzacji swojego przedsiębiorstwa, aby uniknąć upadłości. Celem prawa restrukturyzacyjnego jest umożliwienie takim przedsiębiorcom restrukturyzacji w sposób zapewniający zachowanie działalności i utrzymanie miejsc pracy, a także zaspokojenie wierzycieli w jak największym stopniu.

Jakie to prawa

Prawo restrukturyzacyjne reguluje procesy restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorstw. Przykłady praw związanych z prawem restrukturyzacyjnym to:

  • Ustawa o postępowaniu restrukturyzacyjnym
  • Ustawa o upadłości konsumenckiej
  • Ustawa o ochronie roszczeń pracowników w razie niewypłacalności pracodawcy
  • Ustawa o upadłości przedsiębiorstw
  • Ustawa o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw Te ustawy regulują przebieg postępowania restrukturyzacyjnego, warunki udzielania ochrony układowej, procedury upadłościowe, itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *