Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców to zestaw przepisów dotyczących ochrony praw konsumentów, które mają zastosowanie do sytuacji, w których konsumentami są osoby prowadzące działalność gospodarczą. Celem tych przepisów jest zapewnienie równych warunków dla wszystkich stron w transakcjach handlowych, zapobieganie nieuczciwym praktykom biznesowym i zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa dla konsumentów będących przedsiębiorcami. Przepisy te są oparte na unijnym prawie konsumenckim i są wprowadzane w krajach członkowskich UE zgodnie z wytycznymi określonymi przez Unię Europejską.

Najważniejsze kwestie

Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców zawierają wiele zobowiązań, które mają zapewnić ochronę praw konsumentów. Najważniejsze z nich to m.in.:

  • Obowiązek udzielania rzetelnych informacji o produkcie lub usłudze,
  • Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od jej zawarcia,
  • Obowiązek zapewnienia produktu lub usługi zgodnej z umową,
  • Obowiązek naprawy lub wymiany produktu wadliwego,
  • Obowiązek zwrotu pieniędzy w przypadku niezgodności produktu z umową,
  • Obowiązek udzielania gwarancji na produkt,
  • Ochrona danych osobowych konsumenta.

Te i inne przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców są określone w ustawie o prawach konsumenta oraz w innych aktach prawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *