Split Payment, czyli podzielona płatność, to system płatności, w którym część płatności jest odprowadzana bezpośrednio do budżetu państwa, a pozostała część trafia do odbiorcy płatności. Jest to stosowane w Polsce jako instrument służący do walki z wyłudzeniami VAT.

W praktyce, split payment polega na tym, że kupujący przekazuje płatność na specjalne konto VAT, z którego następnie VAT jest automatycznie przekazywany na konto skarbu państwa, a pozostała część jest przekazywana na rachunek sprzedawcy. Taki sposób rozliczania płatności umożliwia ochronę środków publicznych i zapobiega wyłudzaniu podatku VAT.

Split payment jest obowiązkowy dla niektórych transakcji, takich jak sprzedaż towarów i usług na rzecz podmiotów z branż zagrożonych wyłudzeniami VAT, takich jak budownictwo czy handel samochodami. W pozostałych przypadkach jest to opcjonalne i zależy od decyzji kupującego.

Wady i zalety

Split Payment, czyli podzielona płatność, ma zarówno wady, jak i zalety. Oto niektóre z nich:

Zalety:

 1. Ochrona środków publicznych: Dzięki split payment jest mniejsze ryzyko wyłudzenia VAT, co pozwala na lepszą ochronę środków publicznych.
 2. Uproszczenie rozliczeń: Dla sprzedawców split payment może być prostszym sposobem na rozliczenie podatku VAT.
 3. Niższe ryzyko kar: W przypadku stosowania split payment istnieje mniejsze ryzyko poniesienia kar za nieprawidłowe rozliczenie podatku VAT.

Wady:

 1. Skomplikowane procedury: Dla niektórych kupujących split payment może być skomplikowanym i czasochłonnym procesem.
 2. Ograniczenie swobody wyboru: W niektórych przypadkach split payment jest obowiązkowy, co może ograniczać swobodę wyboru sposobu płatności.
 3. Wymaga dodatkowej infrastruktury: Stosowanie split payment wymaga dodatkowej infrastruktury, takiej jak specjalne konto VAT, co może być dodatkowym kosztem dla sprzedawców.
 4. Wprowadza dodatkową biurokrację: Split payment może wprowadzać dodatkową biurokrację i formalności, co może być uciążliwe dla niektórych użytkowników.

W każdym przypadku, zalety i wady split payment powinny być oceniane w kontekście konkretnej sytuacji i potrzeb kupującego i sprzedawcy.

Wątpliwości związane z ustaleniem wartości

W przypadku split payment istnieją pewne wątpliwości związane z ustaleniem wartości, które należy rozróżnić na część kwoty netto i kwoty podatku VAT. Niektóre z nich to:

 1. Trudność w ustaleniu wartości: Może być trudno określić dokładną wartość towarów lub usług, co może prowadzić do niepewności co do kwoty netto i kwoty podatku VAT.
 2. Różne stawki VAT: Różne produkty lub usługi mogą być objęte różnymi stawkami VAT, co może powodować trudności w ustaleniu wartości podatku VAT.
 3. Zmiany w stawkach VAT: Zmiany w stawkach VAT, takie jak obniżenie lub podniesienie stawki, mogą prowadzić do trudności w ustaleniu wartości podatku VAT.
 4. Konieczność aktualizacji cen: W przypadku zmian cen towarów lub usług, konieczne jest aktualizowanie wartości podatku VAT, co może prowadzić do dodatkowej biurokracji.

Aby uniknąć tych wątpliwości, warto stosować jasne i precyzyjne procedury ustalania wartości, takie jak dokładne kalkulacje cen i stawek VAT, oraz aktualizowanie ich na bieżąco w przypadku zmian.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *