Spółka komandytowo-akcyjna (S.K.A) to rodzaj spółki kapitałowej, w której wspólnicy są zarówno właścicielami akcji, jak i komplementariuszami. Charakterystyka spółki komandytowo-akcyjnej:

 1. Struktura: W skład spółki wchodzą komplementariusze, którzy ponoszą odpowiedzialność bez ograniczenia za zobowiązania spółki oraz akcjonariusze, którzy ponoszą odpowiedzialność tylko do wysokości swoich wkładów.
 2. Kapitał zakładowy: Kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej jest podzielony na akcje i jest zabezpieczony wpłatami wkładowymi akcjonariuszy.
 3. Zarządzanie: Zarząd spółki komandytowo-akcyjnej jest powoływany przez akcjonariuszy, a jej codzienną działalność kieruje komplementariusz.
 4. Odpowiedzialność: Komplementariusze ponoszą odpowiedzialność bez ograniczenia za zobowiązania spółki, podczas gdy odpowiedzialność akcjonariuszy jest ograniczona do wysokości wkładów.
 5. Rejestracja: Spółka komandytowo-akcyjna musi być zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiadać własną osobowość prawną.

Spółka komandytowo-akcyjna jest stosunkowo rzadko stosowanym modelem biznesowym, ale może być przydatna dla firm, które chcą połączyć zalety spółki akcyjnej z ograniczoną odpowiedzialnością wspólników.

Czym spółka kapitałowo-akcyjna wyróżnia się od innych spółek?

Spółka kapitałowa akcyjna (S.A.) wyróżnia się kilkoma cechami, które ją odróżniają od innych rodzajów spółek:

 1. Kapitał zakładowy: Spółka kapitałowa akcyjna ma wysoki kapitał zakładowy, który jest podzielony na akcje i jest zabezpieczony wpłatami wkładowymi akcjonariuszy.
 2. Osobowość prawna: Spółka kapitałowa akcyjna posiada własną osobowość prawną i jest oddzielna od swoich właścicieli.
 3. Odpowiedzialność akcjonariuszy: Odpowiedzialność akcjonariuszy jest ograniczona do wysokości wkładów, co oznacza, że ich majątek prywatny nie jest zagrożony w przypadku niepłynności finansowej spółki.
 4. Złożoność: Spółka kapitałowa akcyjna jest bardziej skomplikowana niż inne formy spółek, co wynika z konieczności spełnienia szeregu formalności związanych z rejestracją i prowadzeniem spółki.
 5. Transparentność: Spółka kapitałowa akcyjna jest bardziej przejrzysta niż inne formy spółek, co umożliwia łatwiejszy dostęp do informacji na jej temat.
 6. Skalowalność: Spółka kapitałowa akcyjna jest bardziej skalowalna niż inne formy spółek, co umożliwia łatwiejsze pozyskiwanie kapitału i rozwijanie działalności.

Te cechy sprawiają, że spółka kapitałowa akcyjna jest atrakcyjna dla dużych i szybko rozwijających się przedsiębiorstw, które potrzebują dużych inwestycji i szerokiej bazy akcjonariuszy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *