Brief to skrót od angielskiego słowa „briefing”, co oznacza „instrukcję” lub „komunikat”. W biznesie i reklamie, brief jest dokumentem, który określa cele, założenia i wymagania dotyczące projektu lub kampanii reklamowej.

Brief jest narzędziem, które pozwala na jasne i precyzyjne określenie celów i oczekiwań strony zlecającej projekt, a także umożliwia zrozumienie tego, co jest wymagane od strony wykonawczej. Jest to ważne, ponieważ pozwala uniknąć nieporozumień i zapewnia, że projekt będzie realizowany zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami.

Brief może zawierać informacje dotyczące celów projektu, grupy docelowej, budżetu, terminów, formatu i innych istotnych aspektów. Jest on używany w wielu dziedzinach, takich jak reklama, marketingu, projektowanie, programowanie i wiele innych.

Elementy briefu

Elementy briefu mogą różnić się w zależności od branży i rodzaju projektu, ale najczęściej zawierają następujące informacje:

 1. Cele projektu: określenie głównych celów projektu i jego ostatecznego rezultatu.
 2. Grupa docelowa: opis grupy docelowej, która ma być dotknięta projektem, w tym demografia, zachowania zakupowe i preferencje.
 3. Budżet i terminy: określenie budżetu na projekt i terminów realizacji.
 4. Format i media: określenie formatu i kanałów, które będą wykorzystane do realizacji projektu.
 5. Oczekiwania i wymagania: opis oczekiwań i wymagań strony zlecającej projekt w stosunku do jego realizacji.
 6. Pozycjonowanie i komunikacja: opis pozycjonowania marki i komunikacji, jakie mają być wykorzystywane w projekcie.
 7. Inne ważne informacje: inne istotne informacje, które mogą mieć wpływ na realizację projektu.

Brief jest ważnym narzędziem, które pozwala na jasne i precyzyjne określenie celów i wymagań projektu. Pomaga zapewnić, że projekt zostanie zrealizowany zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami, a także uniknąć nieporozumień i późniejszych zmian.

Brief – jak napisać go poprawnie?

Aby napisać poprawny brief, należy zastosować następujące wytyczne:

 1. Określ cel projektu: jasno i precyzyjnie określ główny cel projektu i jego ostateczny rezultat.
 2. Zdefiniuj grupę docelową: dokładnie opisz grupę docelową, która ma być dotknięta projektem, w tym demografia, zachowania zakupowe i preferencje.
 3. Ustaw budżet i terminy: jasno określ budżet na projekt i terminy realizacji.
 4. Wybierz format i media: wybierz format i kanały, które będą wykorzystane do realizacji projektu.
 5. Określ oczekiwania i wymagania: dokładnie opisz oczekiwania i wymagania strony zlecającej projekt w stosunku do jego realizacji.
 6. Zdefiniuj pozycjonowanie i komunikację: opisz pozycjonowanie marki i komunikację, jakie mają być wykorzystywane w projekcie.
 7. Uwzględnij inne ważne informacje: uwzględnij inne istotne informacje, które mogą mieć wpływ na realizację projektu.
 8. Bądź konkretny i jasny: unikaj niejasności i nieprecyzyjności, pisz jasno i precyzyjnie.
 9. Zwróć uwagę na formę: brief powinien być napisany w przejrzystym i profesjonalnym stylu, aby był łatwy do zrozumienia dla odbiorcy.
 10. Upewnij się, że wszystko jest zgodne z wymaganiami: upewnij się, że wszystkie informacje zawarte w briefie są zgodne z wymaganiami strony zlecającej projekt.

Jeśli zastosujesz się do tych wytycznych, powinieneś być w stanie napisać poprawny i skuteczny brief, który pomoże Ci realizować projekt zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *