Praca nakładcza (ang. overhead) to wszystkie koszty, które nie są bezpośrednio związane z produkcją lub sprzedażą produktów lub usług, ale są niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa. Praca nakładcza może obejmować koszty związane z administracją, marketingu, ubezpieczeniami, wynagrodzeniami, opłatami za nieruchomości i innymi kosztami ogólnymi. Te koszty są dzielone na wszystkie produkty lub usługi, aby ustalić koszt jednostkowy produktu. Informacje o pracy nakładczej są niezbędne do oceny rentowności i efektywności działalności biznesowej i pomagają w planowaniu i budżetowaniu.

Praca nakładcza – zasady

Praca nakładcza jest zwykle obliczana za pomocą kilku różnych metod, w tym:

  1. Metoda procentowa: Praca nakładcza jest obliczana jako określony procent kosztów bezpośrednich.
  2. Metoda kosztów stałych: Praca nakładcza jest obliczana jako suma stałych kosztów, takich jak wynagrodzenia i opłaty za nieruchomości, podzielona przez ilość jednostek produkcyjnych.
  3. Metoda kosztów zmiennych: Praca nakładcza jest obliczana jako suma kosztów zmiennych, takich jak materiały i energia, podzielona przez ilość jednostek produkcyjnych.

Ważne jest, aby dokładnie zdefiniować koszty jako bezpośrednie lub nakładcze i zastosować odpowiednią metodę obliczania pracy nakładczej. Ponadto, praca nakładcza powinna być regularnie aktualizowana, aby uwzględnić zmiany w kosztach i ilości produkcji. W ten sposób, przedsiębiorstwo może dokładniej określić koszty i rentowność swojej działalności.

Praca nakładcza – przykłady z omówieniem

Oto kilka przykładów pracy nakładczej:

  1. Wynagrodzenia: Wszystkie wynagrodzenia dla pracowników, którzy nie są bezpośrednio związani z produkcją lub sprzedażą produktów lub usług, takie jak kadry kierowniczej, księgowi i pracownicy biurowi, są uważane za pracę nakładczą.
  2. Opłaty za nieruchomości: Opłaty za wynajem lub użytkowanie nieruchomości, takie jak czynsz i opłaty za media, są uważane za pracę nakładczą.
  3. Koszty administracyjne: Wszystkie koszty związane z zarządzaniem i administrowaniem przedsiębiorstwem, takie jak koszty papieru, biurka i drukarek, są uważane za pracę nakładczą.
  4. Koszty marketingu: Wszystkie koszty związane z promocją i reklamą produktów lub usług, takie jak koszty reklamy w telewizji i prasie, są uważane za pracę nakładczą.

W każdym przypadku, koszty te są dzielone na wszystkie produkty lub usługi, aby ustalić koszt jednostkowy produktu, a także ocenić rentowność i efektywność działalności biznesowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *