Fundusz Pracy jest instytucją publiczną w Polsce, która jest odpowiedzialna za finansowanie programów i działań związanych z zatrudnieniem i aktywizacją zawodową. Głównym celem Funduszu Pracy jest zwiększanie zatrudnienia oraz zmniejszanie bezrobocia poprzez finansowanie różnych form wsparcia dla pracodawców i pracowników.

Fundusz Pracy finansuje przede wszystkim różne formy aktywizacji zawodowej, takie jak:

 • szkolenia i kursy dla bezrobotnych
 • dotacje na utworzenie nowych miejsc pracy
 • dotacje na doposażenie stanowisk pracy
 • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • dotacje na podjęcie pracy przez bezrobotnego

Fundusz Pracy wspiera również pracodawców poprzez różnego rodzaju formy wsparcia, takie jak :

 • dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników
 • dofinansowanie kosztów szkoleń dla pracowników
 • dofinansowanie kosztów związanych z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami

Fundusz Pracy jest finansowany z budżetu państwa oraz z opłat pobieranych od pracodawców z tytułu składek na ubezpieczenie z tytułu bezrobocia.

CZY ŁATWO TRAFIĆ DO KSIĘGOWEJ – LOKALIZACJA BIURA KSIĘGOWEGO.

Dokonując wyboru biura księgowego lub wirtualnego biura musimy przemyśleć wiele aspektów, gdyż bardzo często wiąże się to z nawiązaniem dłuższej współpracy między księgowym a korzystającym z tych usług. Taka współpraca może trwać 1 miesiąc, 1 rok a może nawet kilka lat.

Ważna jest tutaj odpowiednia lokalizacja biura księgowego, która jest istotna zarówno ze strony prowadzących biuro rachunkowe jak i przedsiębiorcy.

Jeśli decydujemy się założyć tradycyjne biuro rachunkowe, musimy przemyśleć gdzie ulokować jego siedzibę. W gruncie rzeczy nie jest to sprawa prosta. Na pewno powinno być to miejsce dobrze rozpoznawane przez mieszkańców, cieszące się dogodną lokalizacją oraz łatwością dotarcia do niego przez potencjalnych klientów. Taką dobrą lokalizację posiada biuro księgowe Kalisz mające swą siedzibę na ulicy Kazimierzowskiej 24/5 oraz Mickiewicza 25/2.

Prawie 90% przedsiębiorców decydujących się na skorzystanie z usług księgowych, oprócz jakości usług zwraca także uwagę na lokalizację owego biura. Czy będzie blisko ich siedziby firmy lub domu, czy nie będzie mieściło się w odległości 10 km od nich aby nie poświęcić średnio 1 godzinę, na dojazd. Sytuacja wygląda inaczej, gdy decydujemy się na księgowość internetową. Wtedy dostarczanie dokumentów odbywa się za pośrednictwem internetu.

Jak wynika z przeprowadzonych badań na 100 poddanych badaniu osób, dla 90 z nich lokalizacja biura księgowego jest ważną kwestią. Dlatego należy dobrze ją przemyśleć i zdecydować się na miejsce najbardziej nam odpowiadające.

Komu pomaga fundusz pracy?

Fundusz Pracy jest instytucją publiczną, która pomaga przede wszystkim osobom bezrobotnym oraz pracodawcom, którzy chcą zwiększać zatrudnienie.

Dla osób bezrobotnych Fundusz Pracy oferuje wsparcie w postaci finansowania różnych form aktywizacji zawodowej, takich jak:

 • szkolenia i kursy,
 • dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
 • dotacje na zatrudnienie przez pracodawców,
 • dofinansowanie do podjęcia pracy.

Dla pracodawców Fundusz Pracy oferuje formy wsparcia, takie jak:

 • dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników,
 • dofinansowanie kosztów szkoleń dla pracowników,
 • dofinansowanie kosztów związanych z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami,
 • dotacje na utworzenie nowych miejsc pracy,
 • dotacje na doposażenie stanowisk pracy.

Dlaczego fundusz pracy nie pomaga małym firmom?

Fundusz Pracy jest instytucją, która ma na celu pomaganie pracodawcom i osobom bezrobotnym poprzez różne formy wsparcia finansowego. Wsparcie udzielane jest na zasadach konkursowych i przyznawane jest projektom, które spełniają określone kryteria w zależności od zakresu programu.

Nie jest tak, że Fundusz Pracy nie pomaga małym firmom, bo takie są cele jego działań. Jednak, małe firmy mogą mieć trudności w spełnieniu wszystkich wymogów niezbędnych do uzyskania dofinansowania, np. dotyczących doświadczenia lub wysokości inwestycji. Często też, małe firmy dysponują mniejszymi zasobami finansowymi, a to oznacza, że trudniej jest im spełnić wymagania dotyczące wkładu własnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *