Egzekucja komornicza to proces prawny, w ramach którego komornik przeprowadza działania mające na celu odzyskanie należności dłużnika na rzecz wierzyciela. Egzekucja komornicza odbywa się na podstawie tytułu egzekucyjnego, takiego jak wyrok sądu, nakaz zapłaty, postanowienie o zatwierdzeniu ugody, itp.

Egzekucja komornicza może polegać na:

 • zajęciu wynagrodzenia,
 • zajęciu ruchomości,
 • zajęciu nieruchomości,
 • zajęciu środków zgromadzonych na kontach bankowych,
 • zajęciu innych należności należących do dłużnika.

Komornik może także przeprowadzić sprzedaż zajętego mienia w celu odzyskania należności. Egzekucja komornicza jest ostatecznym etapem procesu odzyskiwania należności, po wcześniejszych próbach negocjacji i polubownych rozwiązań.

Kiedy komornik wszczyna egzekucję?

Komornik może wszczynać egzekucję, gdy posiada tytuł egzekucyjny, czyli dokument stwierdzający istnienie należności i nakazujący jej zapłatę. Tytułem egzekucyjnym mogą być:

 • wyrok sądu,
 • nakaz zapłaty wydany przez sąd,
 • postanowienie o zatwierdzeniu ugody zawartej przed mediatorem,
 • ugoda zawarta przed polubownym sądem konsumenckim,
 • inne dokumenty zastrzeżone dla prawa polskiego.

Komornik nie ma prawa do rozpoczęcia egzekucji bez posiadania tytułu egzekucyjnego.

Jednocześnie komornik nie jest zobowiązany do rozpoczęcia egzekucji od razu po otrzymaniu tytułu egzekucyjnego, ale powinien rozpocząć egzekucję w ciągu 14 dni od daty otrzymania tytułu egzekucyjnego.

Co może zająć komornik?

Komornik może zająć różne rodzaje mienia dłużnika w celu odzyskania należności, w zależności od przepisów prawnych i sytuacji dłużnika.

 1. Wynagrodzenie: komornik może zająć część wynagrodzenia dłużnika, w tym wynagrodzenie za pracę, emerytury, renty, itp.
 2. Ruchomości: komornik może zająć ruchomości dłużnika, takie jak meble, sprzęt RTV, AGD, samochód, itp.
 3. Nieruchomości: komornik może zająć nieruchomości dłużnika, takie jak domy, mieszkania, działki, itp.
 4. Środki pieniężne: komornik może zająć środki pieniężne dłużnika, w tym środki zgromadzone na kontach bankowych, lokatach, itp.
 5. Inne należności: komornik może zająć inne należności dłużnika, np. ubezpieczenia, odsetki, koszty, itp.

Istotne jest, że komornik ma obowiązek zachować proporcjonalność zajęcia mienia do wysokości należności oraz poszanowanie praw konsumenta.

Co z przedmiotami zajętymi przez komornika?

Przedmioty zajęte przez komornika mogą być przeznaczone na sprzedaż w celu odzyskania należności.

 1. Sprzedaż za pośrednictwem aukcji: Komornik może przeprowadzić sprzedaż zajętych przedmiotów na licytacji publicznej, czyli aukcji. Często przedmioty te są sprzedawane po cenie niższej niż ich rynkowa wartość.
 2. Sprzedaż bezpośrednia: Przedmioty te mogą być również sprzedawane bezpośrednio przez komornika, zazwyczaj po cenie niższej niż rynkowa wartość.
 3. Zwrot do dłużnika: Jeśli dłużnik ureguluje swoje zobowiązania wobec wierzyciela, komornik może zwrócić mu przedmioty zajęte w trakcie egzekucji.
 4. Zwrot do wierzyciela: Przedmioty te mogą być również zwrócone wierzycielowi, jeśli dłużnik nie ureguluje swoich zobowiązań i przedmioty te zostaną sprzedane, a uzyskane środki zostaną przeznaczone na pokrycie długu.

Komornik ma obowiązek sprzedać przedmioty zajęte zgodnie z przepisami prawnymi, zachowując proporcjonalność do wysokości należności oraz poszanowanie praw konsumenta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *