Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (J-spółka z o.o.) to forma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której jednoosobowym wspólnikiem i jednocześnie jedynym członkiem organu zarządzającego jest ta sama osoba fizyczna.

Jednoosobowa spółka z o.o. posiada wiele cech charakterystycznych dla spółki z o.o., takich jak:

 • Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest ograniczona do wniesionego kapitału zakładowego.
 • Spółka posiada osobowość prawną i jest traktowana jak odrębna jednostka od swojego właściciela.
 • Właściciel jednoosobowej spółki z o.o. jest odpowiedzialny za jej działalność i ponosi ryzyko związane z prowadzeniem działalności.
 • Właściciel jednoosobowej spółki z o.o. jest jednocześnie jedynym członkiem organu zarządzającego i reprezentuje spółkę na zewnątrz.

Jednoosobowa spółka z o.o. jest często wybierana przez osoby, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, ale nie chcą ponosić pełnej odpowiedzialności za jej zobowiązania oraz chcą mieć większą kontrolę nad swoim biznesem.

Jednosobowa spółka z o.o. – regulacje prawne

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (J-spółka z o.o.) jest regulowana przez Kodeks Spółek Handlowych (KSH) w Polsce. Zgodnie z KSH, jednoosobowa spółka z o.o. musi spełniać następujące wymagania:

 1. Musi być zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), tak jak każda inna spółka z o.o.
 2. Musi mieć jednego wspólnika, który jednocześnie pełni funkcję jedynego członka organu zarządzającego (zarządu lub rady nadzorczej)
 3. Kapitał zakładowy musi być wniesiony w całości przez jednego wspólnika
 4. Wniesienie kapitału zakładowego w całości.

Czym różni się jednoosobowa spółka z o.o. od jednoosobowej działalności gospodarczej?

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (J-spółka z o.o.) różni się od jednoosobowej działalności gospodarczej (JOG) kilkoma istotnymi kwestiami:

 1. Odpowiedzialność: W przypadku JOG, właściciel odpowiada za zobowiązania firmy całym swoim majątkiem, natomiast w przypadku J-spółki z o.o. odpowiedzialność jest ograniczona do wniesionego kapitału zakładowego.
 2. Osobowość prawna: JOG jest jednoosobową działalnością gospodarczą, nie posiada osobowości prawnej i jest traktowana jako przedłużenie osoby fizycznej, natomiast J-spółka z o.o. posiada osobowość prawną i jest traktowana jako odrębna jednostka od swojego właściciela.
 3. Rejestracja: JOG jest rejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), natomiast J-spółka z o.o. musi być zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
 4. Kwestie podatkowe: W przypadku JOG, właściciel jest opodatkowany na podstawie skali podatkowej lub ryczałtu, natomiast J-spółka z o.o. jest opodatkowana na zasadach ogólnych, tj. CIT.
 5. Przepisy prawne: JOG jest regulowana przez ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, natomiast J-spółka z o.o. jest regulowana przez Kodeks Spółek Handlowych (KSH).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *