Franchising to forma współpracy pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi, w której jedna strona, zwana franczyzodawcą, udostępnia drugiej stronie, zwanej franczyzobiorcą, prawo do korzystania z własnej nazwy, znaku towarowego, systemu zarządzania i know-how. Franczyzobiorca zobowiązuje się do stosowania tych standardów i procedur w swoim przedsiębiorstwie. Franczyzobiorca ponosi koszty związane z prowadzeniem działalności, a franczyzodawca zapewnia wsparcie i doradztwo w zakresie marketingu, zarządzania i rozwoju biznesu.

Franchising jest często stosowany w branżach takich jak: gastronomia, handel, usługi, motoryzacja, kosmetyka, usługi kurierskie itp.

Franczyzodawca otrzymuje wynagrodzenie w postaci opłat licencyjnych oraz opłat za wsparcie i szkolenie. Franczyzobiorca zyskuje dostęp do sprawdzonego systemu biznesowego, a także może skorzystać z rozpoznawalności marki franczyzodawcy.

Franchising – zasady działania

Zasady działania franchisingu mogą się różnić w zależności od konkretnej umowy franczyzowej, jednak najważniejsze z nich to:

  1. Współpraca: Franczyzodawca i franczyzobiorca łączą swoje wysiłki, aby rozwijać wspólny biznes. Franczyzodawca udostępnia franczyzobiorcy swoją markę, know-how oraz system zarządzania, a franczyzobiorca zobowiązuje się do stosowania tych standardów i procedur w swoim przedsiębiorstwie.
  2. Opłaty licencyjne: Franczyzobiorca płaci franczyzodawcy opłaty licencyjne za prawo do korzystania z jego marki, know-how oraz systemu zarządzania.
  3. Wsparcie i szkolenie: Franczyzodawca zobowiązuje się do dostarczania franczyzobiorcy wsparcia i szkolenia w zakresie marketingu, zarządzania i rozwoju biznesu.
  4. Kontrola jakości: Franczyzodawca ma prawo do kontrolowania jakości usług i produktów oferowanych przez franczyzobiorcę, aby zapewnić zgodność z wymaganiami marki.
  5. Ochrona marki: Franczyzobiorca zobowiązuje się do ochrony marki franczyzodawcy i nie udostępniania jej innym podmiotom.
  6. Okres trwania umowy: Umowa franczyzowa ma określony okres trwania, po którym może być przedłużana lub zakończona.

Kto może stać się franczyzobiorcą?

Kto może stać się franczyzobiorcą zależy od polityki franczyzodawcy i wymogów dotyczących franczyzobiorcy. Ogólnie rzecz biorąc, franczyzodawcy oczekują, że franczyzobiorca posiada:

  1. Doświadczenie w biznesie: Franczyzodawcy często wymagają, aby franczyzobiorca posiadał już doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej lub przynajmniej w branży, w której chce rozpocząć działalność jako franczyzobiorca.
  2. Kapitał: Franczyzobiorcy muszą mieć wystarczający kapitał, aby pokryć koszty związane z prowadzeniem działalności jako franczyzobiorca, takie jak opłaty licencyjne, koszty zakupu lub wynajmu lokalu, zakup wyposażenia itp.
  3. Zdolność do przestrzegania procedur i standardów: Franczyzobiorcy muszą być zdolni do przestrzegania procedur i standardów franczyzodawcy, takich jak zarządzanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *