Wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu to sytuacja, w której przedsiębiorca z jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej nabywa samochód od przedsiębiorcy z innego państwa członkowskiego. W takiej sytuacji przedsiębiorca, który dokonuje nabycia, jest zobowiązany do zapłacenia podatku VAT w kraju, w którym jest zarejestrowany.

Jak przebiega wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru?

Procedura wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru przebiega w następujący sposób:

  1. Przedsiębiorca zamawia towar u dostawcy z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
  2. Dostawca wystawia fakturę z zerową stawką VAT, ponieważ towar jest przemieszczany między państwami członkowskimi.
  3. Przedsiębiorca otrzymuje towar i dokonuje jego odprawy celnej.
  4. Przedsiębiorca składa deklarację wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru w swoim kraju i zgłasza nabycie do urzędu skarbowego.
  5. Przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłacenia podatku VAT w kraju, w którym jest zarejestrowany, w terminie i w wysokości określonej przez przepisy podatkowe tego kraju.
  6. Przedsiębiorca może odliczyć podatek VAT zapłacony za nabycie towaru od podatku VAT należnego z tytułu sprzedaży tego towaru.
  7. Przedsiębiorca jest także zobowiązany do przechowywania dokumentacji potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, takiej jak faktura, dokumenty celne, itp.

Podatki przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towaru

Podczas wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru, przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłacenia podatku VAT w kraju, w którym jest zarejestrowany. W zależności od przepisów podatkowych tego kraju, podatek VAT może być naliczany od wartości nabycia towaru lub od wartości sprzedaży towaru. Przedsiębiorca może odliczyć podatek VAT zapłacony za nabycie towaru od podatku VAT należnego z tytułu sprzedaży tego towaru.

W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do opłacania celnego importu, jednakże musi odprawić towar przez odpowiednie organy celne.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów jest zwolnione z podatku VAT w kraju dostawy, pod warunkiem, że dostawca wystawi fakturę z zerową stawką VAT, a nabywca zgłosi nabycie do urzędu skarbowego w swoim kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *