Upadłość konsumencka jest to rodzaj upadłości, który jest przeznaczony dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a jednocześnie nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań finansowych. Upadłość konsumencka pozwala na rozwiązanie sytuacji finansowej osoby fizycznej poprzez podział jej majątku pomiędzy wierzycielami. Upadłość konsumencka jest regulowana przez ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. o upadłości konsumenckiej.

 • Charakterystyka:
  • Upadłość konsumencka jest przeznaczona dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a jednocześnie nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań finansowych.
  • W takiej sytuacji dłużnik może zwrócić się do sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, co pozwala na rozwiązanie jego sytuacji finansowej poprzez podział jego majątku pomiędzy wierzycielami.
  • Upadłość konsumencka jest regulowana przez ustawę o upadłości konsumenckiej.
  • W trakcie trwania postępowania dłużnik traci prawo do prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Dłużnik ma obowiązek udzielania informacji i współpracy z syndykiem, a także zgłaszania swoich majątków.
  • Celem tego rodzaju upadłości jest nie tylko spłacenie wierzycieli ale także pomoc dłużnikowi w wyjściu z trudnej sytuacji finansowej poprzez ochronę jego potrzebnych składników majątku i udzielenie mu tzw. „przysługującego mu odpoczynku od długów” po zakończeniu postępowania.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a jednocześnie nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań finansowych. Upadłość konsumencka może być ogłoszona przez osobę fizyczną, która jest dłużnikiem, czyli osobą, która ma niespłacone zobowiązania finansowe. Aby ogłosić upadłość konsumencką, dłużnik musi złożyć wniosek do sądu rejonowego właściwego dla miejsca jego zamieszkania.

Jak przebiega proces upadłości konsumenckiej?

Proces upadłości konsumenckiej przebiega w następujący sposób:

 1. Dłużnik złoży wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do sądu rejonowego właściwego dla miejsca jego zamieszkania. Wniosek musi zawierać wszelkie niezbędne informacje, takie jak dane osobowe, informacje dotyczące zobowiązań oraz majątku dłużnika.
 2. Sąd rozpatruje wniosek i decyduje o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Jeśli sąd uzna, że dłużnik nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań finansowych, to ogłasza upadłość konsumencką.
 3. Sąd powołuje syndyka, który ma za zadanie zarządzać majątkiem dłużnika oraz rozwiązać jego długi w sposób jak najmniej kosztowny dla wierzycieli.
 4. Syndyk przygotowuje plan spłaty długu, który jest przedstawiany wierzycielom. Wierzyciele mogą zgłaszać swoje uwagi dotyczące planu spłaty.
 5. Sąd zatwierdza plan spłaty długu, po czym dłużnik jest zobowiązany do jego realizacji.
 6. W trakcie trwania postępowania upadłościowego, dłużnik jest zobowiązany do udzielania informacji i współpracy z syndykiem, a także zgłaszania swoich majątków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *