Poręczenie cywilne jest to zobowiązanie osoby trzeciej, zwanej poręczycielem, do zaspokojenia zobowiązania wynikającego z umowy kredytu lub pożyczki, w przypadku, gdy dłużnik nie jest w stanie tego zrobić. Poręczenie cywilne jest rodzajem gwarancji, która pozwala bankom lub innym instytucjom finansowym na udzielenie kredytu lub pożyczki osobie, która nie spełnia wymogów kredytowych, ale ma poręczyciela, który jest wiarygodnym kredytobiorcą.

Poręczenie cywilne może być udzielane przez osoby fizyczne, np. rodziców, małżonków lub przyjaciół, albo przez przedsiębiorstwa. Poręczyciel jest zobowiązany do zaspokojenia zobowiązania w przypadku, gdy dłużnik nie jest w stanie tego zrobić, ale jednocześnie dłużnik jest zobowiązany do spłaty zobowiązania zgodnie z warunkami umowy kredytowej.

Kiedy wykorzystuje się poręczenie cywilne?

Poręczenie cywilne jest wykorzystywane, gdy dłużnik nie spełnia wymogów kredytowych, ale ma osobę zaufaną, która jest w stanie zagwarantować spłatę zobowiązania. Poręczenie cywilne jest często wykorzystywane w przypadku, gdy kredytobiorca jest młodym, niedoświadczonym lub nie posiada odpowiedniego zabezpieczenia kredytu, jak np. nieruchomości czy innego majątku.

Poręczenie cywilne może być także wykorzystywane w przypadku, gdy dłużnik ma już zaciągnięte zobowiązania, które przeszkadzają mu w uzyskaniu kredytu lub pożyczki, albo ma niekorzystną historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej (BIK).

Jakie są korzyści z poręczenia cywilnego?

Poręczenie cywilne oferuje kilka korzyści, w tym:

  1. Umożliwia uzyskanie kredytu lub pożyczki: Poręczenie cywilne pozwala dłużnikowi na uzyskanie kredytu lub pożyczki, którego nie mógłby uzyskać bez niego, ponieważ nie spełnia wymogów kredytowych.
  2. Zwiększa szansę na uzyskanie lepszych warunków: Poręczenie cywilne pozwala dłużnikowi na uzyskanie lepszych warunków kredytowych, takich jak niższe oprocentowanie lub dłuższy okres kredytowania.
  3. Zabezpiecza interesy wierzyciela: Poręczenie cywilne pozwala bankom lub innym instytucjom finansowym na zabezpieczenie swoich interesów, ponieważ gwarantuje, że zobowiązanie zostanie spłacone, nawet jeśli dłużnik nie jest w stanie tego zrobić.
  4. Zwiększa możliwości kredytowe: Poręczenie cywilne pozwala poręczycielowi na zwiększenie swoich możliwości kredytowych, ponieważ jego historia kredytowa jest pozytywnie wpływana przez poręczenie.
  5. Zwiększa zaufanie w instytucjach finansowych: Poręczenie cywilne pozwala na zwiększenie zaufania w instytucjach finansowych, ponieważ pozwala na uzyskanie kredytu czy pożyczki przez osoby, które nie spełniają wymogów kredytowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *