Przesunięcie towarów handlowych to operacja podatkowa polegająca na przemieszczeniu towarów między różnymi magazynami lub filiami jednej firmy, bez dokonywania sprzedaży tych towarów. Towary te pozostają własnością przedsiębiorstwa i służą jego działalności, a ich przesunięcie jest związane z potrzebami biznesowymi firmy.

Przesunięcie towarów handlowych jest różne od sprzedaży, ponieważ nie generuje przychodów ani kosztów, a jedynie przesunięcie ich między magazynami.

W Polsce przesunięcie towarów handlowych jest zwolnione z VAT, jednak warunkiem jest to, że przedsiębiorca posiada wystawioną fakturę VAT wewnętrzną, która potwierdza przesunięcie towarów i jest przechowywana przez okres 5 lat.

Po co dokonuje się przesunięcia towarów handlowych?

Przesunięcie towarów handlowych jest dokonywane przez przedsiębiorców z różnych powodów, takich jak:

  • Uzupełnienie magazynów: przesunięcie towarów handlowych jest często stosowane w celu uzupełnienia magazynów w jednej z filii przedsiębiorstwa, która ma niskie zapasy towarów.
  • Zwiększenie efektywności: przesunięcie towarów handlowych pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa i zwiększenie efektywności działalności.
  • Optymalizacja kosztów: przesunięcie towarów handlowych pozwala na optymalizację kosztów, np. przeniesienie towarów z magazynu z wysokimi kosztami magazynowania do magazynu z niższymi kosztami.
  • Dostosowanie asortymentu: przesunięcie towarów handlowych pozwala na dostosowanie asortymentu oferowanego przez przedsiębiorstwo do zmieniających się potrzeb rynku lub klientów.
  • Przesunięcie towarów handlowych jest również stosowane w przypadku gdy przedsiębiorstwo chce przenieść towar z magazynu, który jest przepełniony do magazynu o większej pojemności.

Warunki przesunięcia towarów handlowych

Aby dokonać przesunięcia towarów handlowych, przedsiębiorca musi spełnić określone warunki określone przez przepisy prawne. Oto kilka przykładów takich warunków:

  • Posiadanie faktury wewnętrznej: przesunięcie towarów handlowych musi być potwierdzone przez wystawioną fakturę wewnętrzną, która musi zawierać niezbędne informacje takie jak, nazwę i adres przedsiębiorstwa, data wystawienia, numer faktury, ilość i rodzaj towarów, cenę jednostkową itp.
  • Towary muszą pozostawać własnością przedsiębiorstwa: przesunięcie towarów handlowych dotyczy tylko towarów, które pozostają własnością przedsiębiorstwa i służą jego działalności.
  • Towary muszą być przesunięte między magazynami lub filiami jednego przedsiębiorstwa: przesunięcie towarów handlowych musi dotyczyć przemieszczenia towarów między magazynami lub filiami jednego przedsiębiorstwa.
  • Przesunięcie towarów handlowych musi być związane z potrzebami biznesowymi: przesunięcie towarów handlowych musi być związane z potrzebami biznesowymi firmy, nie może być sprzedażą, ani jakimkolwiek innym rodzajem transakcji handlowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *