Jednorazowa amortyzacja środka trwałego to metoda amortyzacji polegająca na zaliczeniu całego kosztu zakupu środka trwałego do kosztów uzyskania przychodów w roku jego nabycia. W innymi słowy, jest to metoda pozwalająca od razu odliczyć od przychodów cały koszt związany z zakupem danego środka trwałego.

Jednorazowa amortyzacja jest stosowana dla środków trwałych o niskiej wartości, które nie przewiduje się amortyzować przez okres dłuższy niż 3 lata. W Polsce jednorazowa amortyzacja dotyczy środków trwałych o wartości nie przekraczającej 4.000 zł.

Jednorazowa amortyzacja jest korzystna dla przedsiębiorców, ponieważ pozwala im na odliczenie całego kosztu zakupu środka trwałego w pierwszym roku jego użytkowania, co pozwala na zwiększenie przychodów w danym roku podatkowym.

Przesłanki wykluczające jednorazową amortyzację środka trwałego

Jednorazowa amortyzacja środka trwałego nie jest dostępna dla każdego rodzaju środka trwałego i istnieją pewne przesłanki, które wykluczają możliwość jej stosowania. Oto kilka przykładów:

  • Wartość środka trwałego przekracza graniczną kwotę: jednorazowa amortyzacja dotyczy tylko środków trwałych o wartości nie przekraczającej określonej granicy, która jest ustalana przez przepisy prawne. W Polsce jednorazowa amortyzacja dotyczy środków trwałych o wartości nie przekraczającej 4.000 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *