Zabezpieczenie roszczeń to działanie podejmowane przez wierzyciela, aby zabezpieczyć swoje roszczenie przed ewentualnymi trudnościami w ich egzekucji. Zabezpieczenie roszczeń może polegać na:

 1. Ustanowieniu hipoteki na nieruchomości dłużnika.
 2. Ustanowieniu zastawu na ruchomości dłużnika.
 3. Zabezpieczeniu roszczenia przez zajęcie konta bankowego dłużnika.
 4. Zabezpieczeniu roszczenia przez zajęcie wynagrodzenia dłużnika.
 5. Zabezpieczeniu roszczenia przez poręczenie osoby trzeciej.
 6. Zabezpieczenie roszczenia przez ustanowienie zabezpieczenia finansowego.

Zabezpieczenie roszczeń ma na celu zwiększenie prawdopodobieństwa, że wierzyciel odzyska swoje roszczenie w przypadku, gdy dłużnik nie będzie w stanie je spłacić.

Warto pamiętać, że zabezpieczenie roszczeń jest czynnością dobrowolną i może być uzgodniona między stronami, jednakże w przypadku niektórych roszczeń, zabezpieczenie jest już narzucone przez prawo, np. w przypadku kredytów hipotecznych, gdzie na mocy ustawy hipoteka jest narzucana jako zabezpieczenie kredytu.

Czym jest postępowanie nakazowe?

Postępowanie nakazowe jest rodzajem postępowania sądowego, w którym sąd wydaje nakaz zapłaty długu na rzecz wierzyciela. W postępowaniu tym, wierzyciel składa pozew o wydanie nakazu zapłaty, w którym wskazuje, że dłużnik jest winny mu określoną kwotę pieniędzy i że dłużnik nie uregulował tego zobowiązania.

Sąd, po rozpoznaniu sprawy, może wydać nakaz zapłaty, w którym nakazuje dłużnikowi zapłatę określonej kwoty pieniędzy na rzecz wierzyciela. Nakaz zapłaty jest wiążący dla dłużnika i może być wykonywany przez komornika, jeśli dłużnik nie dokona zapłaty dobrowolnie.

Postępowanie nakazowe jest szybsze i tańsze niż postępowanie cywilne, jednak wymaga już udowodnienia przez wierzyciela istnienia długu i jego wysokości. Postępowanie nakazowe jest stosowane w przypadku roszczeń o charakterze pieniężnym, których kwota jest określona i jest łatwa do udowodnienia.

Jak zabezpieczyć roszczenia?

W postępowaniu nakazowym istnieją różne sposoby zabezpieczenia roszczeń wierzyciela. Oto kilka przykładów:

 1. Zabezpieczenie przez zajęcie konta bankowego: Wierzyciel może zwrócić się do sądu o zajęcie konta bankowego dłużnika, aby zabezpieczyć swoje roszczenie.
 2. Zabezpieczenie przez zajęcie wynagrodzenia: Wierzyciel może zwrócić się do sądu o zajęcie wynagrodzenia dłużnika, aby zabezpieczyć swoje roszczenie.
 3. Zabezpieczenie przez poręczenie osoby trzeciej: Wierzyciel może zwrócić się do sądu o ustanowienie poręczenia osoby trzeciej, która zobowiązuje się do zapłaty długu w przypadku, gdy dłużnik nie będzie w stanie tego uczynić.
 4. Zabezpieczenie przez ustanowienie zabezpieczenia finansowego: Wierzyciel może zwrócić się do sądu o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, takiego jak poręczenie bankowe czy ubezpieczenie, które zabezpiecza roszczenie wierzyciela.
 5. Zabezpieczenie przez zastaw: Wierzyciel może zwrócić się do sądu o ustanowienie zastawu na ruchomościach dłużnika, aby zabezpieczyć swoje roszczenie.

Warto pamiętać, że zabezpieczenie roszczenia jest tylko jednym ze sposobów na zwiększenie prawdopodobieństwa, że wierzyciel odzyska swoje roszczenie w przypadku, gdy dłużnik nie będzie w stanie je spłacić. Ostatecznie dłużnik może nie spłacić roszczenia nawet jeśli jest zabezpieczone, dlatego warto dobrze przemyśleć czy zabezpieczenie jest konieczne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *