Obrót wierzytelnościami to sprzedaż lub transfer praw do roszczeń pieniężnych (wierzytelności) między podmiotami. Może to być np. sprzedaż należności z tytułu faktury przez dostawcę towarów lub usług do specjalnej firmy zajmującej się obrotem wierzytelnościami (tzw. factoring). Jest to forma finansowania działalności gospodarczej, polegająca na sprzedaży należności za niższą cenę niż ich rzeczywista wartość.

Przykłady obrotu wierzytelnościami

Przykłady obrotu wierzytelnościami to:

  1. Factoring: sprzedaż należności z tytułu faktur przez przedsiębiorstwo do specjalistycznej firmy factoringowej. Przedsiębiorstwo otrzymuje od razu płatność od factoringowej, a ta z kolei pobiera od kontrahentów przedsiębiorstwa zapłatę za faktury.
  2. Forfaiting: sprzedaż należności z tytułu eksportu do instytucji finansowej lub specjalistycznej firmy forfaitingowej.
  3. Skup wierzytelności: sprzedaż wierzytelności przez przedsiębiorstwo do specjalistycznej firmy skupującej wierzytelności.
  4. Obroty na rynku wtórnym wierzytelności: kupno i sprzedaż wierzytelności na rynku, gdzie inwestorzy mogą kupić lub sprzedać wierzytelności w celu zarobienia na ich zmianie wartości.

Zasady obrotu wierzytelnościami

Obrot wierzytelnościami regulowany jest przez przepisy prawa cywilnego oraz prawa handlowego. Poniżej przedstawiam kilka podstawowych zasad obrotu wierzytelnościami:

  1. Przeniesienie wierzytelności musi być dokonane na piśmie, aby było skuteczne wobec osób trzecich.
  2. Przeniesienie wierzytelności powinno być zgłoszone do dłużnika, aby ten mógł rozliczać się z właściwym podmiotem.
  3. Przeniesienie wierzytelności nie przenosi na nowego właściciela wierzytelności zobowiązań wobec dłużnika.
  4. Przeniesienie wierzytelności nie przenosi na nowego właściciela wierzytelności roszczeń odszkodowawczych związanych z wierzytelnością
  5. Przeniesienie wierzytelności nie przenosi na nowego właściciela wierzytelności roszczeń przeciwko dłużnikowi z tytułu odpowiedzialności za zwłokę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *