Publiczne Służby Zatrudnienia (PSZ) to instytucje państwowe, których celem jest pomoc osobom poszukującym pracy oraz pracodawcom poszukującym pracowników. Służby te działają na rzecz rynku pracy poprzez:

  • Umożliwienie osobom bezrobotnym znalezienie zatrudnienia lub podjęcia działalności gospodarczej
  • Wsparcie pracodawców w poszukiwaniu odpowiednich pracowników
  • Pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z zatrudnieniem, w tym wsparcie dla osób długotrwale bezrobotnych, młodzieży, osób z niepełnosprawnościami, czy osób z niskimi kwalifikacjami.

PSZ zapewniają również szereg usług dla osób poszukujących pracy, takie jak poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże, czy dofinansowanie do podjęcia pracy. Dla pracodawców z kolei udostępniają bazy danych z ofertami pracy, pośredniczą w rekrutacji pracowników, czy też pomagają w skierowaniu pracownika na szkolenie.

Urząd pracy a publiczna służba zatrudnienia – podobieństwa i różnice

Urząd Pracy i Publiczna Służba Zatrudnienia (PSZ) to dwa różne instytucje, których głównym celem jest pomoc osobom poszukującym pracy oraz pracodawcom poszukującym pracowników.

Podobieństwa:

  • Obie instytucje działają na rzecz rynku pracy,
  • Obie oferują pomoc osobom bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia,
  • Obie oferują pomoc pracodawcom w poszukiwaniu odpowiednich pracowników.

Różnice:

  • Urząd Pracy jest instytucją państwową, podlegającą Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podczas gdy PSZ jest instytucją powoływaną przez samorządy lokalne,
  • Urząd Pracy jest odpowiedzialny za rejestrację bezrobotnych i przyznawanie im świadczeń z ubezpieczenia społecznego, natomiast PSZ skupia się na działaniach aktywizacyjnych,
  • Urząd Pracy jest odpowiedzialny za realizację polityki rynku pracy na poziomie krajowym, natomiast PSZ na poziomie lokalnym.

Warto pamiętać, że obie instytucje działają ze sobą współpracując i wzajemnie się uzupełniając, a osoba poszukująca pracy może skorzystać z usług zarówno Urzędu Pracy jak i PSZ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *