Zarządca sukcesyjny to osoba, która przejmuje kontrolę nad przedsiębiorstwem w przypadku nieobecności lub braku zdolności do działania właściciela lub zarządu. Zarządca sukcesyjny jest powoływany na mocy postanowień umowy, testamentu lub uchwały właścicieli lub zarządu. Jego zadaniem jest zachowanie ciągłości działalności przedsiębiorstwa, a także dbanie o interesy właścicieli i pracowników przedsiębiorstwa. Zarządca sukcesyjny pełni funkcję tymczasową, jego mandat trwa do czasu powrotu właściciela lub zarządu do pełni zdrowia lub do czasu wyboru nowego zarządu. Jego zadaniem jest również przygotowanie przedsiębiorstwa do przejęcia przez kolejnego właściciela. W zależności od sytuacji zarządca sukcesyjny może być powoływany na czas określony lub nieokreślony.

Ustawa o VAT

Zarządca sukcesyjny jest odpowiedzialny za prowadzenie działalności przedsiębiorstwa, w tym również za wszelkie obowiązki podatkowe, w tym obowiązki związane z VAT. W świetle ustawy o VAT, zarządca sukcesyjny jest traktowany jak normalny podatnik VAT i jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji VAT, składania deklaracji VAT oraz dokonywania rozliczeń z urzędem skarbowym. Jeśli przedsiębiorstwo jest zarejestrowane jako podatnik VAT, zarządca sukcesyjny musi kontynuować rejestrację VAT i działać zgodnie z przepisami dotyczącymi VAT.

Jakie pełni funkcje?

Funkcje zarządcy sukcesyjnego obejmują:

  1. Zachowanie ciągłości działalności przedsiębiorstwa: zarządca sukcesyjny jest odpowiedzialny za zachowanie ciągłości działalności przedsiębiorstwa, aby uniknąć strat finansowych i utraty klientów.
  2. Dbanie o interesy właścicieli i pracowników: zarządca sukcesyjny jest odpowiedzialny za dbanie o interesy właścicieli i pracowników przedsiębiorstwa, w tym zapewnienie im odpowiedniego wynagrodzenia i bezpieczeństwa zatrudnienia.
  3. Prowadzenie działalności gospodarczej: zarządca sukcesyjny jest odpowiedzialny za prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, w tym zarządzanie zasobami i podejmowanie decyzji biznesowych.
  4. Prowadzenie ewidencji księgowej i rozliczeń podatkowych: zarządca sukcesyjny jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji księgowej i rozliczanie podatków, w tym za składanie deklaracji podatkowych i rozliczanie się z urzędem skarbowym.
  5. Przygotowanie przedsiębiorstwa do przejęcia przez kolejnego właściciela: zarządca sukcesyjny jest odpowiedzialny za przygotowanie przedsiębiorstwa do przejęcia przez kolejnego właściciela

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *