Przewlekłość postępowania oznacza długi okres trwania postępowania, który jest nieproporcjonalny do jego stopnia skomplikowania, a także do celów, jakie ma ono osiągnąć. Przewlekłość postępowania jest uważana za naruszenie prawa do szybkiego rozstrzygnięcia sprawy oraz prawa do rzetelnego procesu.

Przyczyny przewlekłości postępowania mogą być różne, w tym:

  • niedostateczne przygotowanie przez organy administracji do prowadzenia postępowania,
  • brak odpowiedniego zarządzania czasem w trakcie postępowania,
  • brak odpowiedniego przepływu informacji między różnymi organami czy służbami,
  • zbyt skomplikowane przepisy prawne,
  • brak skutecznego nadzoru nad postępowaniem przez sądy.

Sądy mają uprawnienie do umorzenia postępowania, jeśli uważają, że jest ono przewlekłe, a także przyznają odpowiednie odszkodowanie za przewlekłość postępowania.

Jakie mamy prawa?

W przypadku przewlekłości postępowania, osoby biorące udział w postępowaniu mogą mieć prawo do:

  1. Szybkiego rozstrzygnięcia sprawy: prawo do szybkiego rozstrzygnięcia sprawy jest zagwarantowane przez Konstytucję oraz przez prawo unijne. Oznacza to, że postępowanie powinno trwać tylko tak długo, jak jest to konieczne do rozstrzygnięcia sprawy.
  2. Rzetelnego procesu: prawo do rzetelnego procesu oznacza, że osoby biorące udział w postępowaniu powinny mieć równy dostęp do informacji i dowodów, a także powinny mieć możliwość składania swoich argumentów.
  3. Skargi na przewlekłość postępowania: osoby biorące udział w postępowaniu mogą złożyć skargę na przewlekłość postępowania, w szczególności do sądu, który jest właściwy do rozpoznania danej sprawy.
  4. Odszkodowania za przewlekłość postępowania: osoby biorące udział w postępowaniu mogą ubiegać się o odszkodowanie za przewlekłość postępowania, jeśli uważają, że ich prawa zostały naruszone przez przewlekłość postępowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *