Struktura firmy to sposób, w jaki organizacja jest zorganizowana i podzielona na różne działy i stanowiska. Struktura firmy odpowiada za sposób, w jaki przepływają informacje i decyzje w organizacji oraz za to, jak są one koordynowane i realizowane.

Istnieje kilka różnych typów struktur organizacyjnych, w tym:

 1. Struktura funkcjonalna: W tej strukturze, firma jest podzielona na różne działy, takie jak produkcja, sprzedaż, finanse itp. Każdy z tych działów odpowiada za określoną funkcję.
 2. Struktura geograficzna: W tej strukturze, firma jest podzielona według różnych regionów geograficznych, takich jak kraj, miasto, czy też region.
 3. Struktura produktowa: W tej strukturze, firma jest podzielona według różnych linii produktów czy usług.
 4. Struktura matrycowa: W tej strukturze, firmy tworzą grupy projektowe, które są złożone z pracowników z różnych działów, w celu wykonania określonego zadania czy projektu.
 5. Struktura hybrydowa: W tej strukturze, firma łączy elementy różnych typów struktur organizacyjnych, w celu dostosowania się do specyfiki działalności.

Wybór odpowiedniej struktury zależy od wielu czynników, w tym wielkości i skali działalności, rodzaju produktów czy usług, czy też konkurencji i rynku.

Jak uporządkować strukturę swojej firmy?

Aby uporządkować strukturę swojej firmy, należy przeprowadzić następujące kroki:

 1. Określenie celów i strategii: Ustal cel i strategię działania dla firmy, co pozwoli na lepsze zrozumienie, jakie działy i stanowiska są potrzebne do realizacji tych celów.
 2. Analiza obecnej struktury: Przeanalizuj obecną strukturę firmy, aby zidentyfikować obszary, w których występują problemy lub braki.
 3. Zdefiniowanie ról i odpowiedzialności: Określ jasne role i odpowiedzialności dla każdego działu i stanowiska, co pozwoli na lepsze zrozumienie, jakie zadania i obowiązki są przypisane do poszczególnych osób.
 4. Zwiększenie efektywności: Usuń niepotrzebne działy i zwiększ efektywność działów istniejących, poprzez optymalizację procesów i zwiększenie wykorzystania zasobów.
 5. Konsultacje: Porozmawiaj z pracownikami i zewnętrznymi doradcami, aby uzyskać opinie i sugestie dotyczące nowej struktury.
 6. Monitorowanie i ewaluacja: Monitoruj i oceniaj efektywność nowej struktury, aby upewnić się, że jest ona skuteczna i dostosowana do potrzeb firmy.
 7. Kommunikacja: Przeprowadzenie komunikację z zespołem w sprawie zmian i wyjaśnienie korzyści z nich płynących

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *