Exit interview (rozmowa końcowa) to rozmowa przeprowadzana przez pracodawcę z pracownikiem, który kończy pracę w danej firmie. Celem rozmowy jest uzyskanie informacji na temat przyczyn rezygnacji pracownika oraz jego opinii na temat pracy w firmie.

Exit interview jest narzędziem, które pozwala pracodawcy na poznanie opinii pracownika na temat jego pracy, zarobków, warunków pracy, a także relacji z przełożonymi i kolegami z pracy. Pozwala to pracodawcy na poznanie opinii pracownika na temat firmy oraz na identyfikację problemów, które mogą być przyczyną rezygnacji pracownika.

Exit interview jest również ważne dla pracownika, ponieważ daje mu możliwość wyrażenia swoich opinii na temat pracy w firmie i skonfrontowanie ich z opiniami pracodawcy.

Exit interview jest często przeprowadzane w formie wywiadu, ale może też być przeprowadzane w formie ankiety lub kwestionariusza.

Funkcje exit interview

Funkcje exit interview to:

  1. Analiza przyczyn rezygnacji pracownika: exit interview pozwala pracodawcy na poznanie przyczyn, dla których pracownik decyduje się na opuszczenie firmy. To pozwala pracodawcy na zidentyfikowanie problemów i zaradzenie im.
  2. Poprawa warunków pracy: exit interview pozwala pracodawcy na poznanie opinii pracownika na temat warunków pracy, w tym atmosfery w pracy, płacy i benefitów. To pozwala pracodawcy na dostosowanie warunków pracy do potrzeb pracownika.
  3. Poprawa relacji z przełożonymi i kolegami: exit interview pozwala pracodawcy na poznanie opinii pracownika na temat relacji z przełożonymi i kolegami z pracy. To pozwala pracodawcy na identyfikację problemów i zaradzenie im.
  4. Poprawa komunikacji: exit interview pozwala pracodawcy na poznanie opinii pracownika na temat komunikacji w firmie. To pozwala pracodawcy na identyfikację problemów i zaradzenie im.
  5. Retencja pracowników: exit interview pozwala pracodawcy na poznanie opinii pracownika na temat jego przyszłości w firmie.

Dla kogo?

Exit interview jest narzędziem, które jest wykorzystywane przez pracodawców, aby poznać opinie pracowników na temat ich pracy i warunków pracy. Celem jest zidentyfikowanie problemów i zaradzenie im.

Exit interview jest również korzystne dla pracowników, ponieważ daje im możliwość wyrażenia swoich opinii na temat pracy w firmie i skonfrontowanie ich z opiniami pracodawcy.

Exit interview może być przeprowadzane przez różne departamenty w firmie, takie jak dział personalny lub dział rozwoju pracowników. Czasami przeprowadzane jest przez osoby z zewnątrz firmy, aby zapewnić pracownikowi poczucie bezpieczeństwa i anonimowości.

Exit interview jest również często używane przez inne organizacje, takie jak szkoły, uniwersytety, służby zdrowia, i inne instytucje po to, by poznać opinie byłych pracowników lub studentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *