Franchising to forma współpracy między dwoma podmiotami, w której jedna strona, zwana franczyzodawcą, udostępnia drugiej stronie, zwaną franczyzobiorcą, prawo do korzystania z własnej marki, systemu zarządzania, know-how i innych zasobów w zamian za opłatę licencyjną oraz określone obowiązki i zobowiązania.

Franczyzodawca odpowiada za opracowanie i rozwój marki, systemów zarządzania, produktów i usług, a także za dostarczanie franczyzobiorcy szkoleń, wsparcia technicznego i marketingowego. Franczyzobiorca natomiast jest odpowiedzialny za utrzymanie i rozwój sieci franczyzowej, prowadzenie działalności w oparciu o przekazane przez franczyzodawcę know-how.

Zasady

Zasady franchisingu mogą się różnić w zależności od branży i franczyzodawcy, jednak niektóre podstawowe zasady są powszechnie stosowane:

  1. Marka: Franczyzobiorca ma prawo do korzystania z marki franczyzodawcy, co oznacza, że musi przestrzegać określonego stylu i standardów firmy.
  2. System zarządzania: Franczyzobiorca musi przestrzegać systemu zarządzania przedstawionego przez franczyzodawcę, który obejmuje m.in. procedury operacyjne, kontrolę jakości i raportowanie.
  3. Know-how: Franczyzodawca dostarcza franczyzobiorcy wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności, takie jak szkolenia z zakresu obsługi klienta, sprzedaży czy księgowości.
  4. Opłaty licencyjne: Franczyzobiorca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty licencyjnej franczyzodawcy za korzystanie z jego marki i systemów.

Plusy i minusy

Plusy franchisingu:

  1. Gotowy model biznesowy: Franczyzodawca dostarcza franczyzobiorcy sprawdzony model biznesowy, który pozwala uniknąć błędów i skrócić czas potrzebny na rozpoczęcie działalności.
  2. Marka: Korzystanie z rozpoznawalnej marki pozwala na łatwiejsze pozyskanie klientów i budowanie pozytywnego wizerunku firmy.
  3. Wsparcie: Franczyzodawca dostarcza franczyzobiorcy wsparcie w zakresie marketingu, szkoleń czy dostaw produktów.
  4. Bezpieczeństwo: Ryzyko biznesowe jest znacznie mniejsze niż w przypadku samodzielnego rozpoczęcia działalności.

Minusy franchisingu:

  1. Koszty: Koszty związane z rozpoczęciem działalności w ramach franchisingu mogą być wyższe niż w przypadku samodzielnego rozpoczęcia działalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *