Analiza wskaźnikowa to metoda oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, polegająca na porównaniu wskaźników finansowych z uzyskanymi wynikami z poprzednich okresów oraz z wynikami przedsiębiorstw z tej samej branży. Analiza ta pozwala na uzyskanie informacji o rentowności, zadłużeniu, płynności i efektywności działania przedsiębiorstwa.

W analizie wskaźnikowej stosuje się różne wskaźniki finansowe, takie jak:

  • Rentowność: wskaźniki, które pokazują, jak efektywnie przedsiębiorstwo wykorzystuje swoje zasoby do generowania zysku, np. marża zysku, marża brutto, marża netto.
  • Zadłużenie: wskaźniki, które pokazują, jak przedsiębiorstwo jest zadłużone, np. wskaźnik zadłużenia, wskaźnik długu do kapitału własnego.
  • Płynność: wskaźniki, które pokazują, jak przedsiębiorstwo jest w stanie spłacać swoje zobowiązania, np. wskaźnik płynności bieżącej, wskaźnik płynności gotówkowej.
  • Efektywność: wskaźniki, które pokazują, jak efektywnie przedsiębiorstwo wykorzystuje swoje zasoby, np. wskaźnik rotacji zapasów, wskaźnik rotacji należności.

Analiza wskaźnikowa pozwala na szybkie i łatwe porównanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa z innymi przedsiębiorstwami oraz na określenie potencjalnych problemów i szans rozwoju.

Czym jest wskaźnik rentowności?

Wskaźnik rentowności to miernik, który pokazuje jak efektywnie przedsiębiorstwo generuje zyski w stosunku do swoich aktywów, kapitału własnego lub przychodów. Istnieje wiele różnych wskaźników rentowności, takich jak marża zysku, marża EBITDA, rentowność na aktywach czy rentowność na kapitale własnym. Te wskaźniki mogą być używane przez inwestorów, analitów finansowych oraz zarządzających do oceny efektywności działania przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *