CSR (Corporate Social Responsibility) to pojęcie oznaczające odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstwa. Jest to koncepcja, w której przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za swoje działania i ich wpływ na społeczeństwo i środowisko. CSR obejmuje różne dziedziny, takie jak etyka biznesu, odpowiedzialność za produkty, relacje z pracownikami, relacje z klientami, relacje z dostawcami oraz relacje z otoczeniem.

HRM (Human Resource Management) to pojęcie oznaczające zarządzanie zasobami ludzkimi. Jest to proces planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania pracy pracowników w celu osiągnięcia celów organizacji. HRM obejmuje różne dziedziny, takie jak rekrutacja i selekcja pracowników, rozwój pracowników, motywowanie pracowników, zarządzanie ścieżkami kariery, zarządzanie relacjami z pracownikami oraz zarządzanie benefitami pracowniczymi.

Jakich obszarów dotyczą?

CSR (Corporate Social Responsibility) dotyczy głównie obszarów zarządzania odpowiedzialnością społeczną przedsiębiorstwa. Obejmuje ono działania przedsiębiorstwa, które mają wpływ na społeczeństwo i środowisko, takie jak:

 • Etyka biznesu: promowanie zasad etycznych i uczciwego postępowania w działalności przedsiębiorstwa
 • Odpowiedzialność za produkty: zarządzanie ryzykiem związanym z produktami przedsiębiorstwa oraz zapewnienie bezpieczeństwa i jakości produktów
 • Relacje z pracownikami: promowanie dobrych warunków pracy oraz rozwijanie relacji z pracownikami
 • Relacje z klientami: zapewnienie wysokiej jakości usług i dbanie o dobre relacje z klientami
 • Relacje z dostawcami: wspieranie dostawców i pomoc w rozwoju ich działalności
 • Relacje z otoczeniem: dbanie o środowisko oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych

HRM (Human Resource Management) dotyczy głównie obszarów zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Obejmuje ono działania przedsiębiorstwa, które mają wpływ na pracowników, takie jak:

 • Rekrutacja i selekcja pracowników: proces pozyskiwania i wyboru odpowiednich pracowników
 • Rozwój pracowników: zapewnienie rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji pracowników
 • Motywowanie pracowników: stosowanie różnych narzędzi motywacyjnych w celu zwiększenia zaangażowania pracowników
 • Zarządzanie ścieżkami kariery: planowanie i rozwijanie karier pracowników
 • Zarządzanie relacjami z pracownikami: budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z pracownikami

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *