Lean management to filozofia zarządzania, która polega na eliminowaniu marnotrawstwa w procesach biznesowych. Celem jest poprawa efektywności i jakości produktów lub usług poprzez skupienie się na potrzebach klientów i ciągłym doskonaleniu procesów. Lean management opiera się na kilku podstawowych założeniach: -eliminacji marnotrawstwa (np. nadprodukcji, zapasów, czekania, przestojów, nadmiernego przemieszczania się, przestarzałych technologii, błędów i przestojów) -ciągłym doskonaleniu procesów -skupieniu się na potrzebach klienta -udziale pracowników w procesie ciągłego doskonalenia Lean management stosowany jest w różnych branżach, m.in. produkcyjnej, usługowej, logistycznej, medycznej czy administracyjnej. W praktyce oznacza to, że firmy stosujące lean management dążą do jak największej efektywności procesów, poprzez ciągłe ich udoskonalanie i eliminowanie marnotrawstwa.

Six sigma

Six Sigma jest metodologią zarządzania jakością, która ma na celu zmniejszenie liczby błędów i defektów w procesie produkcyjnym lub usługowym do minimalnego poziomu. Celem jest osiągnięcie poziomu jakości „Six Sigma”, co oznacza, że w procesie występuje mniej niż 3,4 defekty na milion szans. Six Sigma skupia się na analizie danych, identyfikacji i eliminacji przyczyn błędów, a także na ciągłym doskonaleniu procesów. Metodologia ta opiera się na sześciu etapach: Define, Measure, Analyze, Improve, Control (DMAIC). Six Sigma jest stosowana przez wiele firm, zarówno małych jak i dużych, z różnych branż, takich jak produkcja, usługi, logistyka, medycyna, administracja, itp. Six Sigma jest często kojarzone z Lean management, ponieważ obie metodologie skupiają się na ciągłym doskonaleniu i eliminowaniu marnotrawstwa, jednak Lean skupia się na eliminowaniu marnotrawstwa w całym procesie, podczas gdy Six Sigma skupia się na eliminowaniu defektów w produkcie lub usłudze.

Nowoczesne metody?

Nowoczesne metody zarządzania firmą obejmują m.in. zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie procesami biznesowymi, zarządzanie wiedzą oraz zarządzanie oparte na wartościach. Wiele z tych metod opiera się na nowoczesnych technologiach, takich jak big data, sztuczna inteligencja czy internet rzeczy, które umożliwiają automatyzację procesów i pozyskiwanie danych w czasie rzeczywistym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *