Kwota wolna od potrącenia to minimalna kwota dochodu, która jest chroniona przed potrąceniem przez wierzyciela. Oznacza to, że jeśli dłużnik posiada dochód poniżej tej kwoty, to nie może on być zmuszony do jej uiszczenia na rzecz wierzyciela. Kwota ta jest ustalana przez prawo i może różnić się w zależności od rodzaju dochodu oraz państwa.

Od czego zależy jej wysokość?

Kwota wolna od potrąceń to kwota, która jest zabezpieczona przed potrąceniem przez komornika. Kwota ta zależy od przepisów prawnych w danym kraju. W Polsce na przykład, kwota wolna od potrąceń wynosi obecnie ok. 1000 złotych. Jest ona ustalona na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę i ma na celu zapewnienie dłużnikowi możliwości utrzymania podstawowych potrzeb życiowych. Kwota ta może być modyfikowana przez ustawodawcę i różnić się w zależności od sytuacji ekonomicznej kraju czy też indywidualnych okoliczności dłużnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *