Zbieg egzekucji to sytuacja, w której kilka różnych podmiotów (np. komorników, wierzycieli) jednocześnie prowadzi egzekucję przeciwko jednemu dłużnikowi. Może to prowadzić do konfliktu interesów i trudności w uregulowaniu należności. Prawo przewiduje jednak mechanizmy, które pozwalają na rozwiązanie takiej sytuacji, np. przez ustanowienie kolejności egzekucji.

W świetle prawa polskiego

W polskim prawie egzekucyjnym zbieg egzekucji oznacza sytuację, w której kilku wierzycieli prowadzi jednocześnie egzekucję z jednego majątku dłużnika. Prawo przewiduje zasady kolejności i zasady rozdziału środków uzyskanych z tego majątku pomiędzy poszczególnych wierzycieli. W przypadku zbiegu kilku egzekucji z nieruchomości dłużnika, pierwszeństwo ma egzekucja z tytułu komorniczego, a następnie egzekucje z tytułu sądowego. W przypadku innego rodzaju majątku dłużnika, kolejność egzekucji ustala sąd. Zbieg egzekucji może prowadzić do opóźnień w procesie egzekucyjnym i do sytuacji, w której środki uzyskane z majątku dłużnika nie wystarczą na pokrycie wszystkich roszczeń wierzycieli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *