Swiadczenie rehabilitacyjne jest formą pomocy finansowej przeznaczoną dla osób, które uległy uszkodzeniu ciała lub zdrowia, a także dla osób z niepełnosprawnością. Celem swiadczenia rehabilitacyjnego jest przywrócenie lub poprawa zdolności do pracy zawodowej, a także zwiększenie niezależności i samodzielności w codziennym życiu. Swiadczenie rehabilitacyjne może obejmować szereg różnych usług, takich jak: leczenie, turnusy rehabilitacyjne, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, terapie, a także dofinansowanie do przystosowania miejsca pracy lub mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Warunki otrzymania

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobom, które z powodu niepełnosprawności lub choroby potrzebują pomocy w celu powrotu do zdrowia lub zwiększenia sprawności funkcjonalnej. Warunkiem uzyskania świadczenia jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz spełnienie innych warunków określonych przez odpowiednie przepisy. W zależności od konkretnego przypadku, świadczenie rehabilitacyjne może obejmować różne formy pomocy, takie jak leczenie, zajęcia rehabilitacyjne, dofinansowanie do przystosowania mieszkania czy zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Ile wynosi?

Świadczenie rehabilitacyjne jest wypłacane na podstawie indywidualnego planu rehabilitacji i jego wysokość zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj i stopień niepełnosprawności, potrzeby rehabilitacyjne, koszty związane z realizacją planu itp. W Polsce wysokość świadczenia rehabilitacyjnego jest ustalana przez ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) i może się zmieniać w zależności od aktualnych przepisów. W 2021 roku świadczenie rehabilitacyjne wynosiło od 1000 do 1300 zł miesięcznie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *