Miesiąc: styczeń 2023

Factoring a forfaiting

Czym jest factoring? Factoring to forma finansowania przedsiębiorstw, polegająca na sprzedaży przyszłych płatności z tytułu faktur sprzedaży. Przedsiębiorca sprzedaje swoje wierzytelności, takie jak faktury, firmie factoringowej, która w zamian udziela…